Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Miljö och hållbar utveckling

  Svenska kyrkans engagemang för miljöfrågor och hållbar utveckling vilar på en teologisk grund kring skapelsen som ett ständigt pågående verk, ett under och en gåva, som människan uppmanas att vårda och bevara.

  Livet är värdefullt, för alla människor på jorden, både nu och i framtiden. Värdena som ger förutsättningar för ett gott liv, luft, vatten och mark att bruka är hotade. Idag vet vi att vårt sätt att leva hotar de naturliga processer vi är beroende av och att vår planet har och kommer att drabbas av klimatförändringar. Gränserna för planetens möjligheter att föda och bära människan och andra arter håller på att överskridas. Detta beror i stor del på att världens befolkning, framförallt den rikare delen av den, använder jordens resurser på ett ohållbart sätt. Mycket tyder på att klimatförändringarna kommer att drabba de som bidragit minst till situationens uppkomst hårdast, det vill säga människor i utvecklingsländer, kvinnor och barn. Därför reser klimatfrågor även rättvisefrågor.

  Klimatförändringarna och dess konsekvenser kommer att innebära stora förändringar av människors livsvillkor i framtiden och kan på sikt äventyra människans överlevnad. För att citera biskopsbrevet om klimatet, kan vi inte skjuta upp till morgondagen det som behöver göras idag.

  Positiv förändring och utveckling är möjlig, och den börjar hos varje människa. Det handlar om att göra andra val i livet, att förändra sitt beteende och konsumtionsmönster. Tillsammans kan vi vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu och i framtiden. Vi måste bevara vår planet för att inte äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, våra barn och barnbarn.

  Svenska kyrkan vill stimulera till samtal och praktisk handling för miljön och ett hållbart samhälle. Läs mer om hållbar utveckling i fliken till vänster. De redskap och det stöd som Strängnäs stift erbjuder församlingar som vill arbeta mer med miljö och hållbar utveckling listas kortfattat här nedan, mer information hittar ni i flikarna på denna sida.

  Miljödiplomering

  Svenska kyrkans miljödiplomering är en framtagen arbetsmetod för de församlingar som vill arbeta mer strukturerat med miljö och hållbar utveckling. Miljödiplomeringen är ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Det som är unikt med Svenska kyrkans miljödiplomering är att den vilar på en teologisk grund, har en pedagogisk struktur och möjliggör en bred förankring samt att den bidrar till förändrade värderingar och hållbara rutiner.

  Vill ni i er församling veta mer om miljödiplomering och hur ni kan komma igång med arbetet, kontakta stiftets handläggare för hållbar utveckling: Josefin Radon Bertilsson

  Handläggaren finns också som stöd under hela arbetsprocessen.

  Övrigt Stöd

  Ett aktivt arbete med hållbarhetsfrågor bedrivs både på stiftskansliet och på nationell nivå. På hållbarhetsportalen finns stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling eller pastorat. Där kan du hitta praktisk vägledning, kring tex klimatberäkningar, men också inspiration till gudstjänster där skapelseansvaret står i fokus. Hållbarhetsportalen hittar du här

  Redaktör och innehållsansvarig
  Josefine Radon Bertilsson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2019-09-11
  X
  Dokumentid: 1294129- Webid: 28948 - Unitid: 5