Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Lokalförsörjningsplan

  Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg och ett stöd i församlingens arbete. Den ger förutsättningar för att församlingen/pastoratet ska kunna planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara inom givna ekonomiska ramar.

   

  Stiftet planerar kurser under våren 2020. Mer info och datum kommer.

   

  Nationell nivås intranätssida om lokalförsörjningsplanering.

  Planen utgår från församlingens vision och församlingsinstruktion. Arbetet med lokalförsörjningsplanen är en strategisk process som omfattar all verksamhet och lokaler. Den beskriver också lokalernas nyttjande, ändamålsenlighet och kostnadsutveckling.

  Lokalförsörjningsplanen visar vilka kyrkor och andra fastigheter som behövs för församlingens verksamhet. Den visar också behov av förbättringar och effektiviseringar. I slutänden ger lokalförsörjningsplanen helt enkelt förutsättningar till en hållbar resursanvändning. 

  Kyrkans långa historia innebär att många byggnader finns på orter med få invånare. Det gör att många byggnader har ett lågt utnyttjande och behöver anpassas för nuvarande och framtida verksamheter.

  Foto: Johannes Frandsen /Ikon

  Det är här som lokalförsörjningsplanen kommer in, som ett redskap för pastorat och församlingar att utifrån församlingsinstruktionen, ekonomin och andra styrande förutsättningar, överväga sitt fastighetsinnehav och behov av åtgärder.

  Målet med lokalförsörjningsplaneringen är att stödja den grundläggande uppgiften med ändamålsenliga lokaler och en långsiktigt hållbar resursanvändning. För att lyckas med det krävs framförhållning och planering.

  Lokalförsörjningsplanering är en strategisk process som utförs integrerat med verksamheternas planering och övrig resursplanering. Resultatet är en prioriterad åtgärdsplan på kort och lång sikt.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Elin Henningsson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2020-02-05
  X
  Dokumentid: 1454517- Webid: 28948 - Unitid: 5