Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Litteraturtips och mer läsning

  Mission

  ”Kyrka i mission” Jan Eckerdal (Verbum)
  https://www.verbum.se/52633021-product

  Gudstjänst

  ”Introduktion till gudstjänsten” Per-Erik Persson (Verbum)
  https://www.verbum.se/52635063-product

  Undervisning

  Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete
  https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/ungdom-konfirmand (i högerspalt)
  Kyrkan lär i förändring (Verbum), Maria Store
  https://www.verbum.se/52636442-product

  Diakoni    

  Ett biskopsbrev om Diakoni. Finns att ladda ned här: https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet (Leta en bit ned under rubrik Biskopsbrev 2015-2000.)

  Diakoni i kontext – förvandling, försoning, bemyndigande. Ett bidrag från Lutherska världsförbundet till förståelsen och utövandet av diakoni.
  Finns att ladda ned här: https://internwww.svenskakyrkan.se/strangnasstift/diakonioch 

  Ytterligare resurser för mer läsning

  - Mänsklig gudstjänst, Martin Modeus
  http://www.adlibris.com/se/bok/mansklig-gudstjanst-om-gudstjansten-som-relation-och-rit-9789152630549
  - Mission i kontext, Lutherska världsförbundet
  - Tillsammans för livet, Kyrkans världsråd
  http://www.skr.org/produkt/tillsammans-for-livet/

  - Kyrkan – på väg mot en gemensam vision, Kyrkans världsråd http://www.skr.org/produkt/kyrkan-pa-vag-mot-en-gemensam-vision/
  - Diakonins sju bord, Sanna Lindström och Hans-Erik Lindström
  http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Sanna%20Lindstr%F6m%2C%20Hans-Erik%20Lindstr%F6m&title=Diakonins%20sju%20bord
  - Utmaningsdriven undervisning, Jakob Wirén
  https://www.verbum.se/sok?q=Utmaningsdriven+undervisning%2C+Jakob+Wir%C3%A9n
  - Undervisa i kristen tro, Anders Hedman
  http://www.argument.se/produkt/gudstjanst-och-forsamling/undervisa-i-kristen-tro/

   _____________________

  "Uppdrag förtroendevald- Insidan" – textläsningsförslag.

  Boken kan köpas av Verbum: https://www.verbum.se/52634707-product

  Allmän intro

  (Grundsyn finns i församlingsinstruktionsguiden. Vidare läsning kan ge kött på benen. Läs FIN-guiden. Utforska, upptäcka och lära sig mer om det grundläggande uppdraget.)

  ”Att ta gemensamt ansvar och att vittna”. Ann Aldén.
  Om vad det innebär att vittna om Jesus. Någon sår, någon annan få skörda. Möjligt intro till missionsteologi

  ”Att utgå från Gud”, Anna Cöster.
  Reflektioner runt individens tro på ett personligt plan.

  ”Levande stenar i en levande kyrka” Jan Eckerdal. 
  Kapitlet handlar om kyrkan som en gemenskap av dem som samlas runt gemenskap. Om att vara en öppen församling utan att bli konturlös.

  ”Vi möter Gud i varandra” Ola Sigurdson.
  Ett kapitel som påminner om att en församling, bortom strukturer och kyrkoordningsdefinitioner består av vardagliga relationer, människor emellan.

  Gudstjänst

  ”En mittpunkt” Christina Grenholm
  Kapitlet beskriver på ett lättläst sätt upplevelsen av att delta i gudstjänst. Texten kan vara en samtalsöppnare för att tala med varandra om våra egna erfarenheter av gudstjänst. Bra avslutande frågor.

  “Främling eller hemma”, Håkan Bengtsson.
  Ett avsnitt som sätter in gudstjänsten i sitt historiska sammanhang – utifrån författarens personliga erfarenheter av Jerusalem. Vi är en del av något större när vi firar gudstjänst. Bra avslutande samtalsfrågor.

  ”Ett leende” Bo Brander.
  En lättläst introduktion till nattvardens huvudtankar.

  ”Inuti gudstjänsten” Lars Åberg.
  En god introduktion till kyrkomusikens plats i gudstjänsten.

  Mission

  ”Evangeliet i staden” Marika Markovitz.
  Ett kapitel om hur det svenska samhällskontraktet håller på att omförhandlas. Ger ett historiskt svep kring välfärdssamhällets framväxt och dess nutida omdaning. Viktiga frågor på slutet.  

  ”Tillsammans för livet” Gustaf Ödquist.
  Ett kapitel som understryker vikten av internationella relationer. Vad samhörighet med kristna i andra länder kan få för betydelse i den lokala församlingen.

  ”Storhelg och traditioner” Martin Modeus. Ett kapitel som påminner om traditionens roll vid årets storhelger.

  Undervisning

  ”Tro bekännelse, lära” Johan Dalman
  Om trosbekännelsen, kyrkans tro och vår egen. ”Kyrkans historia på 10 minuter”
  Om traditionen och historien vi står i.

  ”Tro som bildning” Lisbeth Gustafsson
  Ett kapitlet om den inre bildningsresan som tron kan bidra till.

  ”Att gestalta mysteriet” Maria Küchen
  Ett kapitel om kyrkorummet som kulturbärare och traditionsförmedlare.

  Diakoni

  ”Att bygga en församling” Ingrid Arvidsson
  Kapitlet tar upp diakonins funktion för församlingen och betonar hela församlingens ansvar för det diakonala uppdraget.

  ”Kyrkan som skyddsrum” Henrik Törnqvist
  Kapitlet handlar om församlingens och kristnas identitet i ett mångkulturellt samhälle och stöd till människor på flykt.

  ”Kyrkans insida vetter också utåt”
  Kapitlet beskriver själavård som ett brett arbetsfält av omsorg i olika sorters stödjande samtal och betonar dess funktion både för aktiva församlingsmedlemmar och för människor som inte tidigare mött församlingen.

  ”Frivilligcentralen” Gunilla Gjötlén
  Kapitlet handlar om möjligheterna i att församlingen involverar ideella i arbetet och om goda upptäckter i att både få ge och ta emot.

  X
  Dokumentid: 1346795- Webid: 28948 - Unitid: 5