Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Ledarstöd i Strängnäs stift

  I Strängnäs stift finns ett program för stöd till dig som är kyrkoherde/församlingsherde i någon av Strängnäs stifts församlingar och till församlingar som står i begrepp att rekrytera nya ledare.

  Stödet omfattar hela processen från det att en ny kyrkoherde/församlingsherde tillträder, tiden när man nyligen tillträtt och behöver få bra introduktion samt under tjänstgöring och efter avslutad tjänst.

  Innan

  Rekrytering
  Vi bjuder in till en studiedag om att rekrytera till församlingen.

  Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning
  Sedan 1 januari 2013 krävs en behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning som behörighet för att söka tjänst som kyrkohede.

  Introduktion

  Introduktionsdag
  En ny kyrkoherde/församlingsherde bjuds in till en introduktionsdag på stiftskansliet.

  Chefshandledning
  Under de tre första terminerna som kyrkoherde ordnar stiftet en chefshandledning i gruppen med nya chefer.

  Introduktion på hemmaplan med arbetslag och/eller kyrkoråd
  Medarbetare från stiftskansliet gör ett "hembesök" och samtalar om behovet av introduktion i samspelet med arbetslag och styrelse.

  Under

  Presidiekonferens och kyrkoherde-/församlingsherdedag
  Från våren 2014 planerar vi årliga presidiekonferenser och kyrkoherdedagar.

  Kyrkoherdeutbildning
  För kyrkoherdeutbildning hänvisar vi till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och "Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan".

  Efter

  Domkapitlet bjuder in kyrkoherdar som går i pension till ett avslutande samtal.

   

   

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2016-06-20
  X
  Dokumentid: 824814- Webid: 28948 - Unitid: 5