Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kyrkans uppdrag

  Svenska kyrkan ska initiera och delta i de värderingsdiskussioner som klimatförändringarna väcker

  Arbeta med detta ni också! Exempelvis genom att arbeta med delmålen här nedan. Här får ni även tips på hur ni kan gå tillväga

  - Föra samtal om klimatkrisens andliga och existentiella aspekter

  I klimatkrisens tid är det alldeles tydligt att människan måste förändra sitt förhållningssätt till den skapelse som hon är en del av och har uppdraget att värna. Det gäller praktiskt och politiskt, men också idémässigt. Därför har material tagits fram som ska lyfta klimatet genom samtal och reflektion i församlingarnas verksamhet.

  Här kan du hitta information och material inför samtal om natur, klimat och rättvisa. 

  Samtal kan också föras utifrån läsa Ett biskopsbrev om klimatet. Inled med att läsa biskopsbrevet, ladda ner det här (pdf). Samtala sedan om innehållet utifrån denna samtalsguide (pdf). Samtalsguiden är framtagen av Sensus och Svenska kyrkan. 

  - Integrera klimatfrågan i församlingarnas arbete

  Be en bön för klimatet! Exempel på böner

   

  - Fördjupa samarbetet mellan klimat och pilgrimsarbete

  Anordna en pilgrimsvandring med klimattema. För inspiration och mer information läs mer här

  Linköpings- Växjö-, och Lunds stift fick under 2021 i uppdrag att anornda en vandring mellan Vadstena och Glasgow.. De kom fram lagom till klimattoppmötet COP 26 i november. Läs mer på walkforfuture.se

   

  - Fira Skapelsetid

  Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen.

  Skapelsetid återkommer årligen och pågår mellan 1 september och pågår till 4 oktober. Kampanjen och materialet kan dock självklart användas när som helst under hela kyrkoåret.

  Hämta inspiration genom att använda hela eller delar av det som finns att ladda hem här nedan:
  - 400 steg för klimatet: en vandring med tankekraft för en bättre värld och framtid 
  - en handboksgudstjänst
  - en gudstjänstordning (En mässa med hela skapelsen) och dess tillhörande sångstycken. För att kunna fira denna gudstjänst så behöver man söka domkapitelstillstånd, eftersom den inte ryms inom ramen för Kyrkohandboken

  - skapelseandakter

  De som arbetat med att skapa gudstjänstordningen och gudstjänsten är präster och musiker i Västerås pastorat. Båda materialen kom till under våren 2021 i ett projekt inom ramen för Svenska kyrkans färdplan för klimatet (2019). Andakterna är framtagna av studenter vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut våren 2021.

  #SOC2021​

  Läs mer på Hållbarhetsportalen

   

   

  Redaktör
  Pia Andersson, Strängnäs stift
  Innehållsansvarig
  Emilia Bergius, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2022-01-14
  X
  Dokumentid: 1534849- Webid: 28948 - Unitid: 5