Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kollekter 2020

  Riks- och stiftskollekter i Strängnäs stift 2020. Länkar till de kollektcirkulär stiftet erhåller läggs in nedan så fort som möjligt

  Kollekter 2020

  JANUARI

  1     Nyårsdagen            Fri F
  5     Sönd efter nyår      Fri F           
  6     Trettondedag jul    Act Svenska kyrkan R
  12   1 e. trett.d.            Flyktingarbete i Strängnäs stift S
  19   2 e. trett.d.            Svenska Bibelsällskapet R
  26   3 e. trett d.            Fri F

  FEBRUARI

  2     Kyndelsmässodagen     Strängnäs stifts Kyrkosångsförbund S
  9     Septuagesima                Svenska Kyrkans Unga R
  16   Sexagesima                    Fri F
  23   Fastlagssöndagen          Act Svenska kyrkan R

  MARS

  1     1:a sönd i fastan               Fri F
  8     2:a sönd i fastan               Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift S
  15   3:e sönd i fastan               Act Svenska kyrkan R
  22   Jungfru Marie beb.dag     Svenska Kyrkans Unga 50 %, Sveriges Kyrkosångsförbund 50 % R
  29   5:e sönd i fastan     Fri F

  APRIL

   5     Palmsöndagen            Act Svenska kyrkan R
  10   Långfredagen               Fri F
  12   Påskdagen                    Stiftsgården Stjärnholm S
  13   Annandag påsk            Act Svenska kyrkan
  19   2:a sönd i påsktiden     Fri F
  26   3:e sönd i påsktiden     Evangeliska fosterlandsstiftelsen EFS R  

  MAJ 

   3     4:e sönd i påsktiden     Fri F
  10   5:e sönd i påsktiden     Sveriges kristna råd R
  17   Bönsöndagen               Fri F
  21   Kristi himmelsfärds dag     Svenska Kyrkans Unga 50 %, Salt, barn och unga i EFS 50 % R
  24   Sönd före pingst     Vänstiftsarbete i Strängnäs stift S
  31   Pingstdagen               S:t Lukas lokala föreningar i Strängnäs stift S

  JUNI 

  1     Annandag pingst                       Fri F
  7     Heliga Trefaldighets dag          Act Svenska kyrkan R
  14   1:a sönd efter trefaldighet     Fri F
  20   Midsommardagen                    Fri F
  21   Johannes Döparens dag          Fri F
  28   3:e sönd efter trefaldighet     Act Svenska kyrkan R

  JULI 

   5     4:e sönd efter trefaldighet     Fri F
  12   Apostladagen                           Act Svenska kyrkan R
  19   6:e sönd efter trefaldighet     Fri F
  6     Kristi förklarings dag               Svenska kyrkan i utlandet R

  AUGUSTI 

  2     8:e sönd efter trefaldighet     Fri F
  9     9:e sönd efter trefaldighet     Fri F
  16   10:e sönd efter trefaldighet     Act Svenska kyrkan R
  23   11:e sönd efter trefaldighet     Fri F
  30   12:e sönd efter trefaldighet     Stiftsgården Stjärnholm S

  SEPTEMBER 

   6     13:e sönd efter trefaldighet     Diakoniinstitutionerna R
  13   14:e sönd efter trefaldighet     Ekumeniskt arbete, Kyrkornas världsråd R
  20   15:e sönd efter trefaldighet     Fri F
  27   16:e sönd efter trefaldighet     Hela Människan R

  OKTOBER 

  4     Den helige Mikaels dag               Svenska kyrkan i utlandet R
  11   Tacksägelsedagen                      Sveriges Kyrkosångsförbund R
  18   19:e sönd efter trefaldighet     Fri F
  25   20:e sönd efter trefaldighet Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift S
  31   Alla helgons dag                    Svenska kyrkan i utlandet R

  NOVEMBER 

  1     Sönd e. alla helgons dag     Fri  F
  8     22:a sönd efter trefaldighet      Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar R
  15   Sönd f. domssöndagen     Act Svenska kyrkan R
  22   Domssöndagen                  Fri F
  29   1:a sönd i advent               Act Svenska kyrkan R

  DECEMBER 

   6     2:a sönd i advent     Vänstiftsarbete i Strängnäs stift S
  13   3:e sönd i advent     Svenska Kyrkans Unga R
  20   4:e sönd i advent     Act Svenska kyrkan R
  25   Juldagen                    Act Svenska kyrkan S
  26   Annandag jul             Act Svenska kyrkan R
  27   Söndagen efter jul     Fri F

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Elin Henningsson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2020-02-12
  X
  Dokumentid: 1415719- Webid: 28948 - Unitid: 5