Dölj bild

Strängnäs stift

Kollekter 2018

Riks- och stiftskollekter i Strängnäs stift 2018. Länkar till de kollektcirkulär stiftet erhåller läggs in nedan så fort som möjligt.

JANUARI
1      Nyårsdagen                             Fri F
6      Trettondedag jul                      Svenska kyrkans internationella arbete R
7      1 e. trett.d.                              Flyktingarbete i Strängnäs stift S
14    2 e. trett.d.                              Fri F
21    3 e. trett.d.                              Svenska Bibelsällskapet  R
28    Septuagesima                         Svenska Kyrkans Unga R

FEBRUARI
4     Kyndelsmässodagen           Strängnäs stifts kyrkosångsförbund S
11   Fastlagssöndagen               Svenska kyrkans internationella arbete R
18   1:a sönd i fastan                  Fri F
25   2:a sönd i fastan                  Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS R

MARS
4     3:e sönd i fastan               Svenska kyrkans internationella arbete R
11   Midfastosöndagen            Stiftsgården Stjärnholm S
18   Jungfru Marie beb.dag     SKU 50%/Sveriges kyrkosångsförbund 50%R
25   Palmsöndagen                  Svenska kyrkans internationella arbete R
30   Långfredagen                   Fri F     

APRIL
1     Påskdagen                           Fri F
2     Annandag påsk                   Svenska kyrkans internationella arbete R
8     2:a sönd i påsktiden            Fri F
15   3:e sönd i påsktiden            Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift S
22   4:e sönd i påsktiden            Sveriges Kristna Råd R
29   5:e sönd påsktiden              Fri F

MAJ
6     Bönsöndagen                      Fri F
10   Kristi himmelsfärds dag      SKU 50%, Salt, barn och unga i EFS 50% R
13   Söndagen före pingst         Fri F
20   Pingstdagen                       Vänstiftsarbete i Strängnäs stift S
21   Annandag pingst                Fri F
27   Heliga Trefaldighets dag    Svenska kyrkans internationella arbete R

 JUNI            
3     1:a sönd efter trefaldighet  Fri F
10   2:a sönd efter trefaldighet  Stiftsgården Stjärnholm S
17   3:e sönd efter trefaldighet  Svenska kyrkans internationella arbete R
23   Midsommardagen                Fri F
24   Johannes Döparens dag     Fri F                                                

 JULI
1     Apostladagen                      Svenska kyrkans internationella arbete R
8     6:e sönd efter trefaldighet  Fri F
15   Kristi förklarings dag           Fri  F
22   8:e sönd efter trefaldighet  Svenska kyrkan i utlandet R
29   9:e sönd efter trefaldighet  Fri F

AUGUSTI   
5     10:e sönd efter trefaldighet  Fri F
12   11:e sönd efter trefaldighet  Svenska kyrkans internationella arbete R
19   12:e sönd efter trefaldighet  Fri F
26   13:e sönd efter trefaldighet  Diakoniinstitutionerna R                                             

SEPTEMBER
2      14:e sönd efter trefaldighet Ekumeniskt arbete, kyrkornas världsråd R
9      15:e sönd efter trefaldighet Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift S
16    16:e sönd efter trefaldighet Fri F
23    17:e sönd efter trefaldighet Hela Människan R
30    Den helige Mikaels dag        Svenska kyrkan i utlandet R                        

OKTOBER
7      19:e sönd efter trefaldighet Fri F
14    Tacksägelsedagen               Sveriges Kyrkosångsförbund R
21    21:a sönd efter trefaldighet Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar R
28    22:a sönd efter trefaldighet Vänstiftsarbete i Strängnäs stift S 
 
NOVEMBER                    
3      Alla helgons dag                  Svenska kyrkan i utlandet R
4      Sönd e. alla helgons dag     S:t Lukas lokala föreningar i Strängnäs stift S
11    24:e sönd efter trefaldighet  Fri F
18    Sönd f. domssöndagen       Svenska kyrkans internationella arbete R
25    Domssöndagen                   Svenska kyrkans internationella arbete S

DECEMBER
2      1:a sönd i advent                Svenska kyrkans internationella arbete R
9      2:a sönd i advent                Fri F
16    3:e sönd i advent                Svenska Kyrkans Unga R
23    4:e sönd i advent                Fri F
25    Juldagen                             Fri F
26    Annandag jul                       Svenska kyrkans internationella arbete R
30    Söndagen efter jul              Svenska kyrkans internationella arbete R  

 

Redaktör och innehållsansvarig
Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
Uppdaterad
2018-02-08 11:00
X
Dokumentid: 1248463- Webid: 28948 - Unitid: 5