Dölj bild

Strängnäs stift

Kollekter 2017

Riks- och stiftskollekter i Strängnäs stift 2017. Länkar till de kollektcirkulär stiftet erhåller läggs in nedan så fort som möjligt.

 

JUNI             
  4 Fri
11 Svenska kyrkans internationella arbete R
18 Stiftsgården Stjärnholm S
24 Fri
25 Fri​

JULI 
  2 Svenska kyrkans internationella arbete R
  9 Fri
16 Fri
23 Svenska kyrkan i utlandet R
30 Fri                                                                 

AUGUSTI     
  6 Fri
13 Svenska kyrkans internationella arbete R
20 Fri
27 Hela Människan R                                                                

SEPTEMBER
  3 Fri
10 Diakoniinstitutionerna R
17 Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen R
24 Svenska Kyrkans Unga i Strängnäs stift S                                                              

OKTOBER
  1 Svenska kyrkan i utlandet R
  8 Sveriges kyrkosångsförbund R
15 Fri
22 Rådgivningsbyrån R
29 Kristna Fredsrörelsen S

NOVEMBER                                          
  4 Svenska kyrkan i utlandet R
  5 S:t Lukas lokala föreningar i Strängnäs stift S
12 Fri
19 Svenska kyrkans internationella arbete R
26 Fri

DECEMBER
  3 Svenska kyrkans internationella arbete R
10 Svenska Kyrkans Unga R
17 Svenska kyrkans internationella arbete S
24 Svenska kyrkans internationella arbete R
25 Fri
26 Svenska kyrkans internationella arbete R
31 Fri

 

 

Filer för nedladdning
Redaktör och innehållsansvarig
Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
Uppdaterad
2017-06-21 15:44
X
Dokumentid: 1248463- Webid: 28948 - Unitid: 5