Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Jord, skog och prästlönefonder

  I Strängnäs stift är det sedan 2018 Egendomsutskottet som har totalansvaret för stiftets jord, skog och prästlönefonder och har hand om frågor kring arrenden, köp och försäljningar av jordbruks- och skogsfastigheter. Stiftsstyrelsen väljer 7 ledamöter till utskottet.

  Förvaltningen är uppdelad på tre enheter:

  Jord (arrenden, hyror och övriga upplåtelser)
  Skog (skogsprodukter)
  Prästlönefondförvaltning

  Avkastningen från jord, skog och prästlönefonder delas varje år ut till församlingar och samfälligheter i stiftet proportionerligt efter vad enheten bidrog med 1995 när stiften tog över förvaltningen.

  Miljöcertifiering

  En del i stiftets miljöarbete är att skogsmarken är certifierad enligt FSC®. Det verkar för ett ansvarsfullt skogsbruk, både i Sverige och i världen. FSC står för Forest Stewardship Council® och är ett marknadsdrivet verktyg för att balansera och värna sociala, ekonomiska och miljömässiga värden i skogen.

  Bevara biologisk mångfald

  Stiftet gör stora insatser på miljöområdet för att bevara den biologiska mångfalden. Den största satsningen gör vi i vardagsskogsbruket då vi ståndortsanpassar våra brukningsmetoder efter flora och fauna. Detta innebär i praktiken att vi sparar träd och buskar efter vattendrag för att förhindra kväveläckor, lämnar kvar redan döda träd, gör högstubbar för att ge mat och boplats åt fåglar och insekter. Lämnar lövträd samt anpassar trädslagsval efter markens naturliga förutsättningar.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Elin Henningsson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2021-11-03
  X
  Dokumentid: 1447829- Webid: 28948 - Unitid: 5