Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  *inspiration och tips*

  På den här sidan fyller vi på löpande med nytt material som både det nationella Program för lärande och undervisning tar fram och böcker som ges ut.

  Den här sidan är därför bra att gå in och titta på lite då och då.

  Kokbok för diakoni

  Strängnäs stift förra fokusområde var Diakoni. Inom det projektet har vi arbetat med att ha ett Diakonalt förhållningssätt i barnverksamhet. Det handlar om att se det som redan görs, bli ännu bättre och få ord för det. Det utgår alltså från praktik och lägger in teori från Ett biskopsbrev om diakoni samt Vägledning för diakoni.

  Inom projektet skrevs också Kokbok för diakoni. Boken handlar om att göra diakoni i vardagen, i den verksamhet som bedriv. Enkla steg som vässar kompetensen och hjälper till att få syn på vad diakoni kan vara. Den finns du utgiven av Argument, du hittar den här.

  Vill arbetslaget fördjupa sig och arbeta med diakoni i en process finns en handledning till det arbetet. Du hittar handledningen och övningar från boken här

  Diakoni och pedagogik hör ihop, här finns ett PM kring det temat skrivet till Magasin Diakoni 2020 av Helena Åhlin, stiftspedagog Strängnäs stift.

  Resursbanken

  Nationella Program för lärande och undervisning håller på att ta fram en digital resursbank för alla medarbetare (ideella och anställda) som arbetar med pedagogisk verksamhet.

  I den ska du kunna söka efter övningar, lekar och samtalsfrågor men också kunna lägga upp hela pass. Den har du smyglanserats, du kan ansöka om att bli pilotförsamling för att redan nu få tillgång till materialet.

  Det behövs mer material, skicka gärna in det du är stolt över och fungerar i ditt arbete.  https://internwww.svenskakyrkan.se/larandeochundervisning/digital-resursbank  

  Dela tro – Dela liv

  Under det förra nationella programmet Dela tro – Dela liv fanns Strängnäs stift med i flera olika delsatsningar. Nu har Nationell nivå samlat allt material som kommit in från alla delsatsningar.

  Här hittar du mycket spännande saker att prova i er verksamhet eller göra planer för att kunna ta fram ännu bättre verksamhet, bland annat finns material kring kyrkorumspedagogik, tala tro och bibel, religionsmöten och mycket mer:
  https://internwww.svenskakyrkan.se/larandeochundervisning/dela-tro-dela-liv

  Biskopsbrev om lärande och undervisning– ”…och lär dem”

  Biskoparnas senaste brev handlar om undervisning. Det kom ut den 25 augusti 2021. Här skriver biskoparna bland annat att ”Tron omfattar varje del av livet. En kraftsamling kring lärande och undervisning handlar inte bara om att tänka och samtala om Gud utan också om att be och erfara Gud med våra sinnen. Detta ställer krav på att kyrkans undervisning och lärande inbegriper huvud, hjärta och händer. Det handlar alltså om trons kunskap, trons liv och den ständiga omvändelsen, växten och förvandlingen”

  Det handlar alltså inte enbart om kunskapsstoff utan en förmåga att lägga trons perspektiv på livet. Du kan ladda ner biskopsbrevet och läsa som pdf här: https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev-om-larande-och-undervisning  

  Litteratur

  Vägen är allt - En introduktion till religionspedagogik för den kristna församlingen. Argument förlag

  Children´s spirituality – what is it and why does it matters. (Rebecca Nye)

  Kommer det att finnas tro? – en ny vision för undervisning och växande tro (Thomas H. Groome)

  Bibelsmedja – Kreativ bibelläsning i grupp (Argument förlag)

  Biskopsbrev …och lär dem – i biskopsbrevet om lärande och undervisning kan du läsa vilka perspektiv som finns på kyrkans undervisning.       

  Redaktör
  Pia Andersson, Strängnäs stift
  Innehållsansvarig
  Helena Åhlin, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2021-08-26
  X
  Dokumentid: 1553459- Webid: 28948 - Unitid: 5