Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Handledning

  Vad är arbetshandledning i Svenska kyrkan?

  "Svenska kyrkans anställda ställs inför uppgifter som handlar om nära samspel med människor, ofta i utsatta lägen. För att behålla ett professionellt förhållningssätt är det nödvändigt att återkommande reflektera över erfarenheter och reaktioner under kunnig ledning.

  Församlingsuppdraget för medarbetare i Svenska kyrkan har också visat sig bli alltmer komplext. Ökad mångfald ställer kyrkan i nya situationer och inför nya frågeställningar som utmanar förståelsen av församlingens och de anställdas teologi och uppgift. Även de interna strukturförändringarna och den interna arbetsmiljön aktualiserar behovet av reflektion som kan förebygga eller, i efterhand, lösa konflikter som uppstår.

  Arbetshandledning är ett sedan länge etablerat verktyg i måna organisationer som jobbar med mellanmänskliga möten. Utifrån forskning och erfarenhet har man kunnat konstatera olika positiva effekter på medarbetares välbefinnande och organisationers utveckling. Arbetshandledning säkrar kvaliteten i mötet med tredje person och ger bättre förutsättningar att tillgodose andras behov. Det fyller såväl en personalvårdande som utvecklande funktion för egen del och bidrar till kompetensutveckling och stärkt yrkesidentitet. Arbetshandledning är också ett viktigt redskap för att upprätthålla en god balans mellan distans och närhet till den egna insatsen och minskar därför risken för att själv bli utmattad.

  Samtidigt är också arbetshandledning ett stöd för den enskilde medarbetarens yrkesutveckling och för den verksamhet som organisationen bedriver. Arbetshandledning är alltså inte bara en privatsak även om den kan ske individuellt."

  Utdrag ur Arbetshandledning i Svenska kyrkan. En rapport från ett tvåårigt nationellt projekt i samarbete med Stockholms stifts centrum för själavård och handledning"

  Handledningen i Strängnäs stift

  Strängnäs stift vill uppmuntra församlingsanställda att gå i handledning.

  Grupphandledningen i Strängnäs subventioneras av stiftet som en del i främjandeuppdraget och kostar 2 000 kr/termin och omfattar ca sex tillfällen 2,5 timme/gång. Individuell handledning bekostas av församlingen men tips om kvalificerade handledare kan erhållas genom stiftet. Inbjudan till grupphandledning skickas varje år till församlingarna och grupper startar vid tillräckligt många anmälda, i regel minst fem deltagare. Handledningen förläggs till lämplig ort beroende på varifrån de flesta anmälda kommer. Vi eftersträvar grupper med blandade yrkeskategorier och helst från olika församlingar, men en grupp kan också vara del av ett arbetslag med särskilda önskemål om t ex temainriktad handledning. På önskemål kan också yrkesprofilgrupp startas på samma villkor. Handledningen leds av utbildade och erfarna handledare med god kulturkompetens.

  Strängnäs stift erbjuder också särskild chefshandledning i grupp för nya kyrkoherdar inom ramen för stiftets ledarstödsprogram, vilket går att läsa mer om under rubrik ”Strängnäs stifts ledarstödsprogram”.

  Stiftet erbjuder dessutom särskilt riktad grupphandledning för dig som arbetar i andlig vård inom kriminalvården, samt för stiftets präster som arbetar som jourhavande präst. För mer information om dessa handledningsgrupper kontakta stiftsadjunkt Jukka Laari.

  Om du är intresserad och känner dig i behov av handledning, tala med din chef och kontakta personalkonsulent Kajsa Flygt-Jonsson för mer information. 

  Redaktör
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Innehållsansvarig
  Magdalena Öhrling, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2022-06-09
  X
  Dokumentid: 1259443- Webid: 28948 - Unitid: 5