Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Fokus diakoni 2018-20

  Under tre år satsar Strängnäs stift extra på Diakoni genom projektet Fokus diakoni och dess tre delprojekt. Arbetet är i full gång. Välkommen att fokusera på diakoni du också!

  Där livet hotas frigör diakoni livskraft. Kyrkans diakoni är alltid i grunden ett gensvar på Guds diakoni, både i den enskilde kristnes liv och i kyrkan som gemenskap.

  Utsatthet har många ansikten. Vårt diakonala ansvarstagande omfattar enskilda möten liksom strategisk samhällsanalys, organisation av konkreta åtgärder liksom opinionsarbete.

  Citaten här ovanför är från Ett Biskopsbrev om diakoni. Citaten berättar både om diakonins identitet: att vi få vara med och bidra i Guds goda planer för vår värld och om att detta kräver något av församlingen. Vi behöver goda arbetssätt för både enskilda möten och för strategier och planering. Nu behöver vi arbeta för att utveckla det diakonala arbetet!

  Projekt Fokus Diakoni är ett av stiftskansliets sätt att arbeta med stiftsstyrelsens beslut om tre fokusområden 2018-2020: Diakoni, Ledarskap och Trosfördjupning.

  Projektet vill lyfta fram tre arbetsområden som visat sig viktiga för att stärka församlingarnas möjligheter att utveckla och utöva diakoni.

  ​ 

  De tre delprojekten i Fokus diakoni

  • Kyrkoherdens ledarskap i diakoni. Med utgångspunkt i Ett biskopsbrev om diakoni vill detta delprojekt göra det lättare för kyrkoherden att ta ansvar för att församlingens diakonala uppdrag. Mer info

  • Diakoni i församlingens verksamhet för barn.  Församlingen kan utöva diakoni genom medvetet arbete för ett diakonalt förhållningssätt i sina verksamheter. I denna del gör vi verktyg att använda för att höja den diakonala nivån i verksamhet för barn. Mer info

  • Diakonens uppdrag. Fokusgrupper för diakonalt arbete. Tillsammans genom reflektion, analys och praktisk handling ökar vi lärandet och det uppdrag varje diakon har att utveckla den lokala församlingens diakonala uppgift. Mer info

  Kontakt 

  Har du frågor, idéer eller vill tala om projektet: stiftsdiakon Birgitta Lounela, birgitta.lounela@svenskakyrkan.se  0152-234 44

  Har du frågor ang fortbildning för diakoner och diakoni för andra yrkesgrupper kan du också kontakta Birgitta enl ovan.

  Stiftsdiakon Maria Holmgren, rekrytering av diakoner, processledare för kompetensutvecklingsprocessen.  maria.h.holmgren@svenskakyrkan.se

  Stiftsdiakon Annika Melin Mori, huvudansvar för utveckling av diakonalt arbete
  annika.melin.mori@svenskakyrkan.se

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Pia Andersson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2019-11-19
  X
  Dokumentid: 1396180- Webid: 28948 - Unitid: 5