Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Diakonens uppdrag. Fokusgrupper

  I projektets fokusgrupper för diakoner har 37 personer deltagit.

  Läs mer här om delprojektet här

  2020
  I projektets fokusgrupper för diakoner har 37 personer deltagit. Därtill får 4 nyvigda diakoner del av samma koncept i sin handledning.

  Arbetet i fokusgrupperna har utgått ifrån projektbeskrivningen i förhoppning att skapa ny kunskap om diakoners vardag och utsikter inför framtiden. Gruppernas arbete har dokumenterats kontinuerligt enligt gemensamma föreskrifter. Materialet väntas ge en aktuell bild av diakoners arbete, behov av fortbildning samt lärdomar som stiftsorganisationen kan ta vidare i främjandearbetet.

  Under året har gruppledarna setts för att följa upp arbetet, som så småningom kommer att mynna ut i en samlad dokumentation. 

   

  Fokusgrupperna - vad händer

  Skapad: 2019-09-11 09:06:00

  Vad kommer upp när stiftets diakoner träffas?

  Halvvägs in i projektet färgas syftet med fokusgrupperna för diakoner - att dela, sprida och fördjupa diakoners erfarenheter och kunskap i diakoni – av ett stort antal teman: Ekonomiskt stöd, strategi och planering, gudstjänstmedverkan, integrationsarbete, sorgestöd, mandat och befogenheter…

  Innehållet i diakonernas träffar rör sig mellan rent praktiska tips från vardagen till samtal om vilka kvaliteter eller värden som diakoni ska manifestera och gestalta. Hur går samtalen om diakoni hemmavid, med kollegor och kyrkoherde? Vilka strategier har vi för det lokala diakonala arbetet? Vilka är de bästa tipsen för att hitta struktur för sin arbetstid? Hur hanterar vi uppgiften att sprida kunskap om diakoni till andra medarbetare och församlingsbor?

  Samtal och workshops blandas med hemuppgifter mellan tillfällena, med stor frihet att skapa den fördjupning som behövs i den lokala kontexten.

  Gruppernas arbete dokumenteras och kommer att sammanställas med en rapport för alla tre delprojekten efter avslutat projekt.

  /Annika Melin Mori

   

   

  Kontakt kring delprojektet stiftsdiakon Annika Melin Mori, annika.melin.mori@svenskakyrkan.se

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2020-08-14
  X
  Dokumentid: 1396183- Webid: 28948 - Unitid: 5