Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning KH32

  Kyrkligt ledarskap, en behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar eller arbetsledande komministrar

  Från den 1 januari 2013 gäller, enligt kyrkoordningen, att behörig till tjänst som kyrkoherde är den komminister som genomgått den Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildningen och tagit ut examen. Det innebär att en av de utbildningar som fastställts av kyrkostyrelsen ska vara genomförd för att en komminister ska kunna bli behörighetsförklarad som sökande till kyrkoherdetjänst.

  Kyrkligt ledarskap är en uppdragsutbildning i samverkan mellan Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Uppsala universitet samt Lunds universitet.

  Du som söker…
  • kan tänka dig ha en ledande befattning i Svenska kyrkan
  • är nyfiken på och vill lära dig mer om ledarskap​

  Behörighet
  För att vara behörig att antas till utbildningen, ska du ha varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst två år. Ansökan skickas till ditt stift som ansvarar för antagning.

  Omfattning
  Utbildningen består av fyra moduler om vardera tre dagar, så sammanlagt 12 heldagar. Du som vill har möjligheten att bo på internat under kursdagarna.
  Kursen omfattar 10 veckors studier,15 högskolepoäng på avancerad nivå.
  I det egna arbetet ingår litteratur-studier och PM-skrivande samt aktivt deltagande i diskussioner och samtal. Beräkna en arbetsdag i veckan för självstudier.

  Utbildningen är en möjlighet att förbereda sig för en kommande kyrkoherdetjänst alternativt komministertjänst med arbetsledande ansvar.

  Tid och plats
  Kursen innehåller fyra internat som är en del av examinationen och närvaro är därför obligatorisk. 
  Datum för kursmoduler 2020/2021: 24-26 augusti 2020, 9-11 november 2020, 25-27 januari 2021 och 19-21 april 2021. Slutexamination, 15 hp, avancerad nivå, sker den 21 april 2021. 
  Kursplats: Sigtunastiftelsen, Sigtuna

  Kostnad
  Denna utbildning är en investering Svenska Kyrkan gör i dig, därför är det viktigt att du deltar aktivt i undervisningstillfällena samt slutför examinationen.
  De faktiska kostnaderna fördelar sig enligt följande:
  • Svenska kyrkan på nationell nivå bekostar utbildningen och kursledare.
  • Stiftet bekostar internat, resor och litteratur.
  • Arbetsgivaren bidrar med att deltagaren får genomgå de delar av utbildningen som är internat i sin tjänst.
  • Den enskilda prästen svarar själv, utan ersättning, för inläsning och arbete med skrivuppgifter.

  Anmälan
  Ifylld ansökningsblankett (se nedladdingsbara filer) som ska vara stiftskansliet tillhanda senast den 1 mars 2020, skickas till kajsa.flygt.jonsson@svenskakyrkan.se.
  Tillsammans med ansökan skickar du ett personligt brev samt kyrkoherdens/chefens rekommendationsbrev, som även beviljar att du får gå utbildningen i tjänsten. ​

  ​Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften, vid styrkt sjukdom debiteras 10% av avgiften. Vid förhinder att delta kan platsen överlåtas. Kursavgiften faktureras av stiftet i efterskott.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Josefine Zeijlon, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2019-11-14
  X
  Dokumentid: 1466335- Webid: 28948 - Unitid: 5