Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Barn och familj

  Verktyg för kvalitetsarbete inom kyrkans öppna förskola

  Den öppna verksamheten för barn 0-3 år och deras föräldrar har under det senaste decenniet varit en av Svenska kyrkans snabbast växande verksamheter räknat i antal deltagare. Den öppna verksamheten samlar många föräldralediga med barn innan barnen börjar i förskolan. I praktiken omfattar verksamheten också en hel del barn mellan 3-6 år eftersom det inte är ovanligt att äldre syskon följer med.

  I flera sammanhang har församlingarnas verksamhet med öppen förskola dykt upp i samtal. I församlingsinstruktionerna finns ofta en otydlighet kring vad verksamheten syftar till, där man ibland tänker sig den öppna verksamheten som främst diakonal (fast ofta med avsaknad av diakonal kompetens) och ibland ser man det som undervisning men med få eller inga inslag av undervisning. Det senaste projektet kring vuxenundervisning och biskopens brev om detsamma har aktualiserat öppen förkola som en arena där vuxna kan komma i kontakt med kyrkan. Flera biskopsvisitationer har också kommit att handla om denna verksamhets möjligheter och svårigheter.

  Verktyget vill vara ett bidrag för församlingens arbetslag att själva utveckla och stärka sin verksamhet, så att (den grundläggande uppgiften med alla de fyra perspektiven och) syftet uppfylls.

  Verktyget består av 18 frågor som ska bidra till att en handlingsplan liknande den för konfirmandarbetet upprättas som ett praktiskt och konkret stöd för arbetslaget och församlingen. Det ska vara ett levande dokument som lätt kan ses över.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2018-12-12
  X
  Dokumentid: 36941- Webid: 28948 - Unitid: 5