Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Barnkonsekvensanalys

  Här finns information och material för fördjupning för alla som vill veta med om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys.

  Skapad: 2015-01-13 09:28:00

  ​I kyrkoordningens inledningstext står att ”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet." Barnkonsekvensanalys är ett redskap för att leva upp till denna formulering. Genom beslutet om krav på barnkonsekvensanalys har Svenska kyrkan valt att tydliggöra barnrättsperspektivet i beslutsprocessen. Det betyder att barnrättsperspektivet ska vara närvarande och synligt i de beslut vi tar i församling, stift och på nationell nivå. I praktiken betyder detta att vi i beredningen inför beslut tar in barnets perspektiv på de frågor och ärenden vi har att besluta om. Barnkonsekvensanalysen blir en del av beslutsunderlaget.

  ”Meningen med barnkonsekvensanalysen är inte att skapa nya byråkratiska former utan att kompensera för att barn inte har någon politisk makt.”
  - Thomas Hammarberg

  Läs mer om Barnkonsekvensanalys

  Skapad:2018-06-13 14:35:00

  Nu är det möjligt för dig som jobbar med barnrättsfrågor i församlingen att göra egna Barnrättskuber.

  Läs mer om Gör en egen Barnrättskub

  Skapad:2019-01-25 10:34:00

  Idén med en "lekkyrka" är att barnen under så fria ramar som möjligt ska få bygga sin drömkyrka eller att de ska få berätta om hur de skulle vilja ha det på en gudstjänst.

  Läs mer om Lekkyrka

  Skapad:2019-01-29 15:25:00

  Ska församlingen bygga om eller bygga nytt? Eller kanske byta lokal eller funderar på en ommöblering? Genom en vandring kan ni få barnens perspektiv och tankar innan beslut fattas.

  Läs mer om Barnkonsultation om lokaler

  Skapad:2019-01-31 13:58:00

  "Barnets röst om gudstjänst och delaktighet. Örebro- rapporten." Framtagen av Örebro pastorat i samarbete med Strängnäs stift och Svenska kyrkans nationella nivå.

  Läs mer om "Örebrorapporten"

  Barnpanel

  Barnpaneler är en metod för att förverkliga Barnkonventionens tolfte paragraf som handlar om att alla barn har rätt att säga vad de tycker om saker som berör dem. I handboken för barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan finns en kortfattad och anpassad beskrivning av metoden.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Pia Andersson, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2019-02-21
  X
  Dokumentid: 855261- Webid: 28948 - Unitid: 5