Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Arbetshandledning

  Arbetshandledning 

  Arbetshandledning är en stimulans i arbetet. Att arbeta i kyrkan innebär att ha direkt och nära kontakt med många människor. Detta skapar behov av handledningstillfällen där man kan lägga fram och dryfta problem som uppstår i arbetet och få möjlighet till personlig, yrkesmässig och andlig utveckling.

  Arbetshandledning är en form av fortbildning för anställda i Svenska kyrkan, ett sätt att konstruktivt utvärdera och utveckla sitt arbete och en hjälp att få större kompetens att möta de situationer man hamnar i. Handledningen bidrar därmed till församlingens verksamhetsutveckling och är ett sätt att kvalitetssäkra arbetet.

  Vid handledning ges deltagarna möjlighet att bearbeta egna attityder och förhållningssätt, egna och andras förväntningar, svårigheter och problem i arbetet och vad det innebär att vara kyrkligt anställd.   ​

  Mer info om arbetshandledning, ta kontakt med Kajsa Flygt-Jonsson, personalkonsulent. 

  Stödsamtal 

  Under våra liv befinner vi oss i flera olika sammanhang med många olika relationer, både yrkesmässiga och privata. Jag bär med mig alla dessa upplevelser och det händer att det som händer mig privat påverkar mig på ett sätt att det ”spiller över” i arbetet och inte går att tänka bort under arbetsdagen. Stödsamtal innebär en serie avgränsade samtal för att tala om och bearbeta ett speciellt personligt trauma.

  Mer info om stödsamtal, ta kontakt med Kajsa Flygt-Jonsson, personalkonsulent. 

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2016-10-26
  X
  Dokumentid: 1287002- Webid: 28948 - Unitid: 5