Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Svenska kyrkans miljödiplomering

  Svenska kyrkans miljödiplomering är ett verktyg för församlingars arbete för hållbar utveckling.

  ​Ledningssystemet hjälper församlingar och andra enheter att se sin miljöpåverkan och hur man kan bidra till en hållbar utveckling inom alla områden, såväl i praktiskt arbete och förvaltning som i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. Församlingen/enheten bestämmer sjäv vilka konkreta åtgärder som vidtas. Livsstil och samhällspåverkan är två andra viktiga områden att arbeta med - för skapelsens, fattigas och ofödda generationers skull.

  Bygger på internationell standard
  Miljöarbetet i församlingarna kan drivas på olika sätt. Ett är att församlingen beslutar att bli miljödiplomerad. Svenska kyrkans miljödiplomering bygger på internationell standard, men utgår från den kristna tron som drivkraft för miljöengagemanget. Miljödiplomeringen är ett ledningssystem som tagits fram av Svenska kyrkan på nationell nivå. Syftet är ständig förbättring på miljöområdet - genom hela församlingens verksamhet och förvaltning.

  Miljödiplomeringen sker i tre faser, som successivt leder församlingen vidare och djupare i hållbarhetsarbetet.

  Läs mer om miljödiplomeringens arbetssätt.

  Så gjorde Vallentuna församling

  Skapad: 2017-10-13 09:46:00

  Se filmen om Vallentuna församlings miljöarbete som genomsyrar allt arbete. Vallentuna är också en av de fyra församlingar i stiftet som nyligen miljöcertifierats. Redaktör för filmen är Therése Naomi Jonsson och Jan-Allan Stefansson ansvarar för ljud och bild. 
  Läs mer om de fyra församlingar som nyligen miljöcertifierats 

  Läs mer om Svenska kyrkans egen miljödiplomering

    

  Miljödiplomeringsdokument

  Skapad: 2017-02-03 09:22:00

  Handboken ger vägledning för arbetet med Kyrkornas miljödiplomering. Standarden anger kraven för diplomering fas 1-3. Dokumentationsmallen och avstämningslistan är ett stöd för att dokumentera och stämma av arbetet. Dokumentet miljölagstiftning rymmer en samlad sammanställning av lagstiftning som är aktuell i miljödiplomeringsarbetet.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Magnus Myrberg, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2019-01-25
  X
  Dokumentid: 744443- Webid: 28950 - Unitid: 14