Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Svenska kyrkans miljödiplomering

  Svenska kyrkans miljödiplomering är ett verktyg i församlingars arbete för hållbar utveckling.

  ​Ledningssystemet hjälper församlingar/pastorat att se sin påverkan utifrån de fyra hållbarhetsdimensionerna och hur kyrkan kan bidra till en hållbar utveckling inom alla områden, i gudstjänster, undervisning, diakoni och mission och i praktiskt arbete och förvaltning. Församlingen/pastoratet bestämmer själv vilka konkreta delmål som ska sättas och vilka åtgärder som vidtas. Livsstils- och framtidsfrågor, samverkan och samhällspåverkan är viktiga områden att arbeta med - för skapelsens, fattigas och ofödda generationers skull.

  Bygger på internationell standard
  Hållbarhetsarbetet i församlingarna kan drivas på olika sätt. Ett är att församlingen beslutar att bli miljödiplomerad. Svenska kyrkans miljöledningssystem för hållbar utveckling bygger på internationell standard, men utgår från den kristna tron som drivkraft för engagemanget. Miljödiplomeringen är ett ledningssystem som tagits fram av Svenska kyrkans stift i samverkan med nationell nivå. Syftet är ständig förbättring utifrån hållbarhetsperspektiv - genom hela församlingens verksamhet och förvaltning.

  Miljödiplomeringen sker i tre faser, som successivt leder församlingen vidare och djupare i hållbarhetsarbetet.

  Det unika med Svenska kyrkans miljödiplomering:

  • Bygger på en teologisk grund
  • Rymmer andliga, ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner
  • Pedagogisk och folkbildande struktur, med lärande, reflektion och samtal som grund
  • Leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling.   ​​

  Kom igång med miljödiplomering

  Massor av goda exempel

  Om Svenska kyrkans miljödiplomering

  Så gjorde Vallentuna församling

  Skapad:2017-10-13 09:46:00

  Se filmen om Vallentuna församlings miljöarbete som genomsyrar allt arbete. Redaktör för filmen är Therése Naomi Jonsson och Jan-Allan Stefansson ansvarar för ljud och bild. 

  Läs mer om Svenska kyrkans egen miljödiplomering

   

  Miljödiplomeringsdokument

  Skapad:2017-02-03 09:22:00

  Handboken ger vägledning för arbetet med Kyrkornas miljödiplomering. Standarden anger kraven för diplomering fas 1-3. Dokumentationsmallen och avstämningslistan är ett stöd för att dokumentera och stämma av arbetet. Dokumentet miljölagstiftning rymmer en samlad sammanställning av lagstiftning som är aktuell i miljödiplomeringsarbetet.

   

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Kristina Segerström, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-10-26
  X
  Dokumentid: 744443- Webid: 28950 - Unitid: 14