Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Stöd till församlingar

  Skapad:2011-12-20 13:30:00

  Genom att samverka säkerställer vi hög kvalitet i våra administrativa processer, minimerar riskerna med nyckelpersonsberoende och kan frigöra resurser till att ägna oss åt vårt syfte. Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

  Läs mer om Samverkan och digitalisering
  Skapad:2011-12-20 15:25:00

  ”I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet”.

  Läs mer om Barn och unga
  Skapad:2011-12-20 16:15:00

  Stockholms stifts uppgift är att främja diakonal utveckling i församlingarna genom kompetensutveckling och konsultation för att på så sätt möta nya behov inom området.

  Läs mer om Diakoni
  Skapad:2010-05-06 14:30:00

  Fastighet och kulturarv har till uppdrag att effektivisera och tillhandahålla sakkunnigt och relevant stöd till församlingar och pastorat inom fastighetsförvaltning, lokalförsörjningsplaner, vård- och underhållsplaner, det kyrkliga kulturarvet och hållbarhetsfrågor. Vi följer upp och utövar tillsyn inom ramen för god fastighets- och kulturarvsförvaltning.

  Läs mer om Fastighet och kulturarv

  Skapad:2011-12-22 10:50:00

  På flikarna nedan (se listan till vänster) hittar du information om bland annat gudstjänstutveckling, kyrkohandboken, vuxenpedagogik, pilgrimsvandring och kollektändamål.

  Läs mer om Gudstjänst och tro
  Skapad:2012-01-31 11:05:00

  Ung i den världsvida kyrkan är ett utbytesprogram inom Act Svenska kyrkan. Läs mer här nedan.

  Läs mer om Internationellt utbyte
  Skapad:2010-02-11 09:30:00

  Stiftets kommunikationsarbete har som mål att göra Svenska kyrkan tydlig för människor i Stockholms stift.

  Läs mer om Kommunikation

  Skapad:2011-12-22 11:10:00

  Stiftet vill stödja och stimulera församlingarnas roll i samhället. Församlingarna ska kunna vara en relevant och trovärdig part i en mångreligiös och mångkulturell omgivning.

  Läs mer om Kyrka och samhälle
  Skapad:2012-10-12 08:35:00

  Team Ledarskaps uppdrag är att bidra till stöd och utveckling av ledarskapet i församlingarna så att framtidens kyrka formas av ledare och förtroendevalda som har mod, tar ansvar, är utvecklingsbenägna och vågar söka stöd hos andra.

  Läs mer om Ledarskapsstöd
  Skapad:2010-04-28 13:30:00

  Många av Stockholms stifts församlingar arbetar aktivt och långsiktigt för hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om det arbetet och vilket stöd stiftsorganisationen erbjuder.

  Läs mer om Hållbar utveckling
  Skapad:2012-08-21 14:11:00

  Svenska kyrkan strävar efter att vara en öppen och trygg mötesplats för alla människor som önskar att vistas där. I Svenska kyrkan tror vi också att mångfald berikar vår gemenskap.

  Läs mer om Mångfald
  Redaktör och innehållsansvarig
  sthlmstift\mikki,
  Uppdaterad
  2019-10-14
  X
  Dokumentid: 39989- Webid: 28950 - Unitid: 14