Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Stockholm +50

  Stockholm +50 logga

  Stockholm +50 logga

  Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet med miljöfokus "Stockholm+50" och Svenska kyrkan kommer att vara på plats för att synliggöra att kyrkan är en kraft i arbetet att bidra till genomförandet av FN:s Agenda 2030. Kyrkans arrangemang koncentreras mellan 29 maj och 5 juni.

   

  Om Stockholm +50

  Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.

  Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför. Stockholm+50 ska skapa förutsättningar för att påskynda genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. 

  Svenska kyrkans roll

  Svenska kyrkan nationellt och Svenska kyrkans unga kommer att ha representanter på FN-mötet. Församlingar, pastorat och Stockholms stiftskansli kommer att ha fokus på aktiviteter runt om i hela Stockholms stift för att visa vårt miljöengagemang. Läs mer här. 

  Våra mål är att:

  • nå ut med att Svenska kyrkan har en tydlig åsikt om hur vi människor har behandlat skapelsen och att det är dags för en större värderingsförändring och gå till än mer aktiv handling för att nå de globala miljömålen.
  • stärka församlingsbors engagemang i församlingar/pastorats hållbarhetsarbete, genom att församlingar/pastorat visar upp och/eller bjuder in till Agenda 2030-arbetet inklusive det diakonala arbetet.
     

  Aktiviteter​ under veckan

   

  Minnesgudstjänst för utdöda arter i Storkyrkan 1 juni klockan 19

  En minnesgudstjänst för alla arter som vi förlorat, riskerar att förlora, men också fokus på hur många arter vi fortfarande kan rädda och människor vi kan stötta. Läs mer här. 

  Pilgrimsvandringar i samband med Stockholm +50 

  I samband med FN:s globala möte "Stockholm +50", om de globala målen, görs en gemensam pilgrimsfärd längsmed Nacka församlings led Globalgo 1 juni. Det anordnas även en vandring från Sollentuna församling. Vandringarna avslutas i Storkyrkan där biskop Andreas leder en minnesgudstjänst för utrotade arter​. Läs mer här

   

  Fridays for Futures demonstration 3 juni

  Delta i Fridays for Futures demonstration för klimatet i Stockholm och på andra platser.

  Var med och ställa krav på politiker genom den störst påverkansgruppen som Fridays for Future är. Vi visar att vi är från Svenska kyrkan genom att bära arbetskläder och/eller profilkläder.

  Vi ses 12.45 utanför porten till Gustav Vasa kyrka =) 

  ​Aktiviteter, gudstjänster och kommunikation i församlingar/pastorat om hållbarhetsarbete/Agenda 2030-arbetet

  Hela veckan, från söndagen den 29/5 till söndagen den 5/6 

  Visa upp arbetet som gjorts och görs för att nå de globala målen i Agenda 2030 (hållbarhetsarbetet) både när det gäller miljö- och klimatfrågor och det diakonala arbetet för social hållbarhet.

  Exempel på aktiviteter: klimat-pilgrimsvandring, bytesträffar för återbruk, miljögudstjänst, föreläsning/samtal, ACT-arbetet, visa upp klimatåtgärder inom byggnad/kyrkogård samt kommunikationssatsningar om hållbarhetsarbetet osv.

  Bjuda gärna in/uppmana församlingsbor att aktivt bidra. 

   

  Bild att ladda ner och använda i sociala medie-kanaler (facebook och instagram) plus affisch, 

   

   

   

  Affisch: Minnesgudstjänst för utdöda djur 1 juni 2022 (1)

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Elsa Levinson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2022-05-30
  X
  Dokumentid: 1577467- Webid: 28950 - Unitid: 14