Dölj bild

Intranät Stockholms stift

Stiftelsemedel 2018

Ansökningsblankett för 2018 läggs upp på denna sida under våren. Ansökningar gjorda på gamla blanketter kommer ej behandlas. Sista ansökningsdag är 30:e september. Mer information kommer via Horisont.

 

Nya dataskyddsförodningen - GDPR
 
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen ser stiftskansliet över rutiner och arbetssätt för hanteringen av stiftelsemedel, eftersom detta arbete innebär att vi behandlar mängder av känsliga personuppgifter. Arbetet med att anpassa ansökningsblanketten sker under våren. När blanketten är klar kommer den att läggas ut på intranätet för nedladdning. 

Alla ansökningar som kommer in på gamla felaktiga ansökningsblanketter kommer att avslås utan vidare handläggning. Ansökningar som inte är kompletta kommer att avslås utan vidare handläggning. Vänligen skicka inte med oönskade bilagor, så som sjukintyg, hyresavier, läkarutlåtanden, kontoutdrag, o.s.v.  
 
Mer information om Stockholms stiftskanslis arbete med anpassningen till GDPR finns här.

Redaktör och innehållsansvarig
Adela Costello, Häftstiftet
Uppdaterad
2018-02-23 10:07
X
Dokumentid: 40005- Webid: 28950 - Unitid: 14