Dölj bild

Intranät Stockholms stift

Stiftelsemedel

Sista ansökningsdag är den 30 september 2017.

Stiftsstyrelsen i Stockholms stift förvaltar ett  antal stiftelser, vars avkastning till viss del ska användas för utdelning bland behövande inom Stockholms stift.

Utdelning 2017
Utdelningen av fondmedel kommer ske under hösten. Sista ansökningsdag är 30 september 2017. Detta för att säkerställa att alla ansökningar kan bifogas en kopia på 2016 års slutskattebesked.

Regler för fondansökan 2017
Ansökan om bidrag ur Stockholms stifts fonder ska göras genom den egna hemförsamlingen på en särskild ansökningsblankett för 2017. För att kunna söka och erhålla bidrag ska man vara medlem i Svenska kyrkan. Bidrag kan i vissa fall utgå till en person som tillhör ett annat kristet trossamfund.  

Ansökan om bidrag behovsprövas utifrån inkomst. Vid ansökan om fondmedel betraktas hela hushållet som en ekonomisk enhet. Detta innebär att hushållets samtliga tillgångar, såväl gemensamma som enskilda, ska redovisas och att de tillsammans utgör grunden för bedömning om bidrag kan utgå.

För fullständig redovisning av inkomst samt förmögenhet och/eller tillgångar för hushållet ska en kopia på slutskattebeskedet för 2016 för alla med inkomst/bidrag i hushållet bifogas. För att få en smidig och effektiv handläggning är det angeläget att blanketten är fullständigt ifylld när den inkommer till stiftskansliet. Den vanligaste anledningen till avslag är att ansökan inte är komplett.


Följande handlingar ska bifogas ansökningsblanketten

  • Slutskattebesked för 2016 för alla med inkomst/bidrag i hushållet.
  • Intyg om den sökande uppger medlemskap i annat kristet trossamfund.
  • Läkarintyg om den sökande är blind/saknar synförmåga.
  • Utöver slutskattebeskedet 2016 och dessa eventuella intyg ska inga andra bilagor bifogas.  
  • Ansökan ska skrivas under av ansvarig diakon eller präst.
  • Gäller ansökan en behövande tillhörig församling utanför Stockholms stad krävs att  även kyrkoherden skriver under ansökan.

 

 

 

Redaktör och innehållsansvarig
Adela Costello, Häftstiftet
Uppdaterad
2017-05-31 08:54
X
Dokumentid: 40005- Webid: 28950 - Unitid: 14