Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Stiftelsemedel 2021

  Stiftsstyrelsen i Stockholms stift förvaltar ett antal stiftelser, vars avkastning till viss del ska användas för utdelning bland behövande inom Stockholms stift. Viktig information om ansökningsförfarandet och den nya ansökningsblanketten finns på den här sidan.

   

  Ansökan och utdelning 2021

  Sista ansökningsdag är 30:e september 2021. Observera att ansökan måste göras på den nya blanketten som finns för nedladdning till höger på den här sidan från slutet av april 2021. Fyll i ansökan noggrant – ofullständigt ifyllda ansökningar och ansökningar som saknar rätt bilagor kommer avslås direkt. Den vanligaste anledningen till avslag är att ansökan är felaktigt ifylld eller saknar slutskattebesked. Ansökan ska fyllas i tillsammans med den församlingsanställda som ansvarar för att kontrollerar och verifierar att alla uppgifter stämmer och till sist signerar ansökan och skickar den till stiftskansliet. Utdelningen av stiftelsemedel kommer ske under december 2021.


   
  Bilagor och nya dataskyddsförordningen

  Med anledning av dataskyddsförordningen GDPR är det viktigt att inte skicka med handlingar som inte efterfrågas. De enda bilagor som ska skickas med ansökan är:  

  • Kopia på slutskattebesked för år 2020 (även kallad beslutade skatteuppgifter/uppgifter ur beskattningsregistret) måste bifogas för samtliga i hushållet över 18 år, även de som saknar inkomst. Unga över 18 år som studerar på gymnasiet behöver inte lämna in slutskattebesked. Det räcker inte med kopia på deklarationen, pappret måste ange hur den slutliga skatten för 2020 faktiskt blev.
  • Familjebevis (personbevis av typen familjebevis) ska bifogas för sökande. Beställs från Skatteverket.
  • Intyg i de fall sökande är medlem i annat kristet samfund än Svenska kyrkan

  Vänligen skicka inga andra bilagor!

  Alla oönskade bilagor (personliga brev, inkomstunderlag, hyreskostnader, läkarintyg utom vad avser uppgift om du är utan synförmåga/blind, intyg från  diakon/präst/ diakonimedarbetare, etc.) kommer destrueras. 


  Regler för fondansökan

  Sökande behöver vara medlem i Svenska kyrkan och vara tillhörig en församling i Stockholms stift. Bidrag kan i vissa fall utgå till en person som tillhör ett annat kristet trossamfund. Ansökan om bidrag ska göras genom församlingen på anvisad blankett. Ansökan ska signeras av både sökande och diakon/präst/diakonimedarbetare i församlingen. Är sökande tillhörig en församling utanför Stockholms stad ska även kyrkoherden skriva under ansökan. Ansökan om bidrag genomgår ekonomisk behovsprövning. Alla inkomster och tillgångar för samtliga medlemmar av hushållet ska redovisas och ligger till grund för bedömningen. Den som äger bostadsrätt/villa/radhus eller har annan förmögenhet kan inte beviljas bidrag.          
     

  Redaktör och innehållsansvarig
  Adela Costello, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-04-27
  X
  Dokumentid: 40005- Webid: 28950 - Unitid: 14