Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Stift i rörelse

  Här nedan finns nu en plocklåda med material för församlingar som vill göra vandringar på temat "Bli kvar i min kärlek" i olika sammanhang. Allt för ett gemensamt lärande.

  Stift i rörelse är ett samarbete mellan Stockholms stiftskansli, Sensus, Svenska kyrkans unga i Stockholms stift och Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö. 

  Handledning för material

  Det här materialet utgår från biskop Andreas Holmbergs tankar om sitt valspråk Bli kvar i min kärlek. Det är möjligt att ta del av materialet på olika sätt. Hur det än används är förhoppningen att människor ska ges möjlighet att reflektera över sin egen tro och erbjudas möjlighet att dela något av den med andra. Det skulle kunna kallas för en inre friskvård. 

  Promenadgudstjänst eller pilgrimsvandring

  Materialet riktar sig till alla som är engagerade på olika vis i församlingen - anställda, ideella och förtroendevalda. Det är tänkt att användas vid vandringar av olika slag, både enskilt och i grupp. Promenadgudstjänst eller pilgrimsvandring är två möjligheter men det går också att använda delar av materialet vid utbildningstillfällen i församlingen. Ni/du är fria att använda på det sätt ni finner bäst i er församling.

  Dela era reflektioner från vandringen

  • Vi öppnar upp för en gemensam reflektionsbok #blikvariminkärlek. Här kan ni dela tankar och reflektioner med varandra digitalt.
  • Om du vill dela dina reflektioner, lägg upp bilder och tankar på #blikvariminkärlek. 
  • Uppmana handledaren att samla in reflektioner/bilder under dagen och dela med sig på sociala medier.

  Gemensam eller enskild vandring​

  • Enskild vandring. Kanske har du en stig eller promenadsträcka du brukar gå. Stanna till på några ställen och fördjupa dig i text och reflektion. Vandringen kan också göras hemma. 
   Börja din vandring via mobil, läsplatta eller dator här på webben

  • Vandring tillsammans. Stationer placeras ut på platser som ni väljer i närområdet utifrån innehåll. Det finns förslag i materialet på förberedelser och var en station kan läggas här nedan.
   Förberedelser: Skriv ut text-pdf och laminera eventuellt om stationen läggs ute. Om hela vandringen sker samma dag och detta är en station: Ha en eller två personer på stationen som kan ledsaga deltagarna. Självklart kan ni använda materialet och utforma vandringen som ni vill.

  Stationernas uppbyggnad​

  Varje stations tema presenteras av biskopen. På det temat finns det sedan olika saker att göra (ordet, uppdraget, utmaningen och världen). 

  Inledning Här finns biskop Andreas inledning med tankar om sitt valspråk.
  Station 1 är en Lectio Divina
  Station 2-5 är uppbyggda utifrån ett tema med följande symboler:    

  Bibeln: ORDET - Reflektera utifrån en bibeltext.
  Hjärtat: UPPDRAGET - Gör uppdrag enskilt eller tillsammans.
  Globen: VÄRLDEN - Ta del av perspektiv från andra delar av världen. 
  Duvan: UTMANIGENAnta en utmaning.

  Till alla stationer:

  Om du ska förbereda en vandring för deltagare, skriv ut PDF:er till varje station.
  Länkar finns vid respektive station här nedan.

  Det är också bra att deltagarna har med sig en mobil eller läsplatta med internetuppkoppling. ​

  Inledning:

  Här berättar biskop Andreas om varför han tycker att Jesus allra viktigaste uppmaning till oss är "Bli kvar i min kärlek" i Johhannesavengeliet.
  Skriv ut och läs upp text eller
  ​spela upp den via telefon eller läsplatta

  Station 1: Lectio Divina Bli kvar i min kärlek 

  Förslag på placering av station: Stationen kan genomföras genom att deltagare sitter med avstånd i ett kyrkorum. Stationen kan placeras utomhus på en bänk eller i en vald skogsglänta där deltagarna lyssnar eller läser.
  Material: Skriv ut texten, som är ett manus för att leda deltagare i Lectio Divina.
  Skriv ut eller spela upp vandringen via en telefon
  Spela upp stiftssången via telefon eller läsplatta.

  Station 2: Kom ihåg vem du är.

  Förslag på placering av station: Välj en plats med möjlighet till spegling, i ett vattendrag eller en spegel. Det går att ha denna inomhus.
  Material: Spegel utlagd. Kan läggas i en låda, med en lapp på locket “Öppna mig”.
  Skriv ut och läs upp text eller
  ​spela upp den via telefon eller läsplatta

  Station 3: Räkna med Gud/Räkna med mig

  Förslag på placering av station: Denna station kan placeras på rejält avstånd från de andra stationerna, på en plats som kan passa för bön. 
  Material: En papperskasse och engångshandskar som tas med när man lämnar stationen. Fyll kassen med naturmaterial och skräp till nästa station.
  Skriv ut och läs upp text eller
  ​spela upp den via telefon eller läsplatta
  Spela upp psalm 762 Du är en bön via telefon eller läsplatta​

  Station 4: Älska

  Förslag på placering av station: Valfritt. Inomhus eller utomhus med utrymme för kreativ verkstad.
  Material: Ett bord, pennor och papper. Överblivet material från församlingens förråd eller som du hittar. Löfteskort/lappar. Papperskassar och engångshandskar har deltagare fått på stationen innan, om man gör allt i följd, för att ge deltagarna möjlighet att plocka naturmaterial och skräp till konstverket.  
  Skriv ut och läs upp text eller
  ​spela upp den via telefon eller läsplatta

  Förberedelser: Ta med pennor, papper och bord och lägg på stationen. Rensa ut förråd på överblivet material som kan användas till konstverket. Samla ihop detta och frakta det till stationen eller där konstverket ska byggas. Tryck ut löfteslappar, dessa kan läggas i olika korgar på stationen så att deltagaren kan välja ut en och ta med sig.

  Station 5: Bli kvar i min kärlek

  Förslag på placering av station: Vid dopfunten i kyrkan eller vid en plats med plan yta att placera ut material på om den görs med deltagare eller grupp.
  På stationen: En skål med vatten. 
  Material: En stämpel med någon symbol. Eller penna som en kan rita på handen med. Papper och färgpennor för att kunna rita.
  Skriv ut och läs upp text eller
  ​spela upp den via telefon eller läsplatta.
  Spela upp stiftssången via telefon eller läsplatta.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-05-25
  X
  Dokumentid: 1539111- Webid: 28950 - Unitid: 14