Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Projekt: Sociala innovationer Svenska kyrkan

  Sverige och det svenska samhället genomgår en komplex och omfattande strukturomvandling. Med faktorer som globalisering, klimatutmaningar, urbanisering, digitalisering, demografiska förändringar och till detta en omfattande migration, så sätter detta samhället och medborgarna på prov när det gäller såväl innovation och entreprenörskap, som tolerans och inkludering.

  FN:s 17 miljömål ger en tydlig riktning i hur samhället bäst möter denna utmaning. I den utmaningen som rör migration, handlar det om att skyndsamt integrera och inkludera de människor som kommer till Sverige. En viktig faktor i detta handlar om den enskildes möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

  Stockholms Stift och dess 56 församlingar/pastorat verkar i en region med hög tillväxt, en betydande migration, och en ökad segregering och utanförskap. Bland nyanlända är det i synnerhet kvinnor och lågutbildade som står längst ifrån arbetsmarknaden, och att därmed inkluderas i det svenska samhället.

  Egenförsörjning är en viktig faktor för individens inkludering i det svenska samhället.  Och det är i denna skärning finns en tydlig utmaning.
  Svenska kyrkans vill utifrån sitt kristna uppdrag och sin ambition att stötta FNs 17 hållbarhetsmål, möta utmaningen med ett tilltagande utanförskap och behovet av självförsörjning och stärkt egenmakt.
  Stockholms stift uppfattar en utvecklingspotential hos församlingarna, i arbetet med utanförskap, självförsörjning och egenmakt. 

  Projektet är ett metodutvecklingsprojekt för att utveckla ett stiftsbaserat stöd till församlingar som vill pröva/utveckla socialt entreprenörskap för att göra behövande församlingsbor mer anställningsbara.
  Detta skall i sin tur bidra till minskad segregationen och tryggare lokalsamhällen, genom att göra fler nyanlända lågutbildade kvinnor mer anställningsbara. (självförsörjning och stärkt egenmakt.)

  Projektet insats innebär att i nära samarbete med kompetens från stiftet, arbetsförmedlingen, Skoopi och kommuner, stötta tre församlingar att utveckla ett socialt entreprenörskap som fokuserar på att hjälpa församlingsbor ut i självförsörjning och stärkt egenmakt - och i detta fall specifikt nyanlända lågutbildade kvinnor.  

  Deltagarna förväntas går vidare till någon av följande efter deltagande i verksamheten:
  1. Utbildning
  2. Anställning
  3. Socialt företag
  4. Övrigt – annat 

  Aktörer/projektpartners:
  • Stockholms stiftskansli – Svenska kyrkan
  • Forskningsenheten – Uppsala, Svenska kyrkan
  • Arbetsförmedlingen – Stockholmsregionen
  • Vinnova – Sveriges Innovationsmyndighet-  nationell utlysning för sociala innovationer mot segregation

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Aida Moayedzadeh, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2018-08-29
  X
  Dokumentid: 1406327- Webid: 28950 - Unitid: 14