Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Samiskt kyrkoliv

  Syftet med det samiskspråkiga arbetet i Stockholms stift är att ge befolkningen med samisk bakgrund möjlighet till kyrkligt liv på samiskt språk och i anknytning till samisk kultur.

  Från årsskiftet 2019 bedrivs det samiska kyrkolivsarbetet i Vantörs församling. Lovisa Tideström Underdal är präst och leder gudstjänster på svenska med samiska inslag.

  Församlingen anordnar också kulturdagar med prova-på aktiviteter såsom lassokastning, jojk och provsmakning av det samiska tunnbrödet gákku.

  Samiska ungdomar i Stockholm stift har tillgång till det samiska konfirmandlägret: Det är ett årligt återkommande sommarläger med nationellt intag som samlar ungdomar från hela Sapmí.

   

  Kyrkomötets högtidsgudstjänst med ursäkt till det samiska folket

  Skapad:2021-11-10 13:49:00

   

  24 november 2021 klockan 14.30 inleds en unik och högtidlig gudstjänst i Uppsala domkyrka då en ursäkt framförs till det samiska folket

  I högtidsgudstjänsten samlas avgående och nyvalda kyrkomötesledamöter, samer, representanter från civilsamhället, internationella vittnen samt övriga gudstjänstbesökare för att få höra Svenska kyrkans offentliga ursäkt till det samiska folket uttalas.

  SJÄLVRANNSAKAN ÄR NÖDVÄNDIG

  Som ärkebiskop Antje Jackelén förklarade vid Sametingets invigning den 1 september 2021 i Lycksele:

  ”Både för mig personligen och för Svenska kyrkan har de senaste åren inneburit mycket lärande om vårt förflutna, vårt nu och vår framtid med det samiska folket. Självrannsakan har varit nödvändig från Svenska kyrkans sida för att förstå kyrkans delaktighet i Sveriges koloniala historia. Sanningen har gjort ont och gör fortfarande ont, men vi måste ta in den för att kunna bygga förtroende där misstroende har fått djupa rötter. Genom vitboksprojektet och Nomadskoleboken har fakta och berättelser berört oss. Och fått oss att förstå att vi måste be det samiska folket om ursäkt och arbeta för upprättelse. Viljan till en officiell ursäkt och beredskapen till ett sådant arbete finns nu i Svenska kyrkans alla stift.

  Läs mer här:

  https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/kyrkomotets-hogtidsgudstjanst-med-ursakt-till-det-samiska-folket

  Redaktör och innehållsansvarig
  sthlmstift\mikki,
  Uppdaterad
  2021-11-11
  X
  Dokumentid: 49632- Webid: 28950 - Unitid: 14