Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Rutiner vid oro om att barn far illa

  Foto: Linda Mickelsson / IKON

  Stockholms stiftskansli har utarbetat skriftliga rutiner vid oro om att barn far illa som församlingarna erbjuds att använda i det dagliga arbetet. Församlingarna erbjuds även utbildning i ämnet. Rutinerna kan laddas ner som pdf på denna sida.

  Varje signal om att ett barn mår dåligt eller far illa måste tas på största allvar, bemötas och följas upp och Svenska kyrkans medarbetare har en anmälningsskyldighet som finns reglerad i kyrkoordningen. Att ställas inför oro om att ett barn far illa är svårt, men genom att ha gemensamma rutiner ökar sannolikheten för att se de utsatta barnen och sedan agera på ett bra sätt.  

  Stockholms stiftskansli erbjuder även församlingarna utbildning i ämnet och målet är att fler församlingar och medarbetare ska ha kunskap om dessa frågor och att man tillsammans har en rutin för hur man går tillväga när det är aktuellt att ingripa.​

  Utbildning erbjuds församlingarna 

   Medarbetare från stiftskansliet besöker församlingen eller kontraktet och utbildar hela arbetslaget samtidigt. Utbildningen tar minst 2 timmar, men då ingår endast en kort paus. Om arbetslaget har möjlighet att avsätta 2,5-3 timmar är det bra. Kursen kan också ges digitalt, och tar då 2,5-3 timmar. Vid önskemål kan man även bjuda med representant från den lokala socialtjänsten. Ni är välkomna att kontakta Lena Bergman eller Elisabet Hillbratt för mer information och bokning. 

  Utbildningen innehåller  

  • Varningssignaler 
  • Förebyggande strategier 
  • Bra att tänka på när man prata med barn och ungdomar 
  • Lagar, kyrkoordningen och tystnadsplikter
  • Vad göra vid oro? 
  • Hur gör man en orosanmälan?
  • Vad gör Socialtjänsten? 
  • Kontakt med familjen
  • Vad händer efteråt? ​
  • Workshop med övningsexempel

  E-utbildning

  Nu finns även utbildningen kostnadsfritt som e-utbildning på Svenska kyrkans utbildningsportal. Utbildningen kan genomföras när som helst och går att anpassa så att den funkar att genomföra själv, i mindre grupp och tillsammans i hela arbetslaget. ​

  Vid sexuella övergrepp i kyrklig miljö

  Svenska kyrkans handledning Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp kan laddas ner här.   

  Info om stiftets kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp finns här.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2022-06-09
  X
  Dokumentid: 1351235- Webid: 28950 - Unitid: 14