Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Religionsdialog

  Arbetet med religionsmötesfrågor är operativt, analytiskt och strategiskt. Omvärldsbevakning och kunskapsförmedling utgör en stor del av vårt arbete. Mellan 2008-2020 drevs Centrum för religionsdialog.

   

  Detta är exempel på frågor som ställs till oss:

  • Vi vill gärna jobba med interreligiösa relationer. Hur gör vi? Finns det nätverk? Hur får vi kontakt?

  • I vår församling finns en rädsla för att vi ger upp vårt eget i mötet med andra. Hur kan vi arbeta med detta?

  • Vid dop, vigslar och begravningar blir det allt vanligare att det finns mer än en religiös tillhörighet I samma familj Hur gör vi?

  • Hur kan vi förstå omvärldshändelser med koppling till religion?

  • Jag skriver predikan men tycker att texten är svår ur ett interreligiöst perspektiv. Jag behöver hjälp med ingångar.
   
  Syftet med verksamheten är att verka för förståelse, samarbete och goda relationer mellan människor av olika tro. Samarbete finns också med olika samhällsinstitutioner, organisationer och enskillda. Några samarbetspartners är Interreligiösa Rådet I Stockholm, Interreligiöst Fredsforum och Samarbetsrådet för judar och kristna.

  Arbetet med religionsdialog innefattar bland annat 

  • Handledning och rådgivning
  • Predikotips via bloggen ”Tala väl”
  • Kurser och seminarier
  • Föredrag och medverkan i panelsamtal
  • Nätverk för samverkan och gemensam reflektion
  • Studieresor
  • Samtalsgrupper
  • Bibliotek

  Välkommen att kontakta oss!

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2022-05-03
  X
  Dokumentid: 39999- Webid: 28950 - Unitid: 14