Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Välkommen till Rekrytering – stöd och checklistor

  Det här materialet är ett stöd för att säkerställa en ickediskriminerande, framtidsanpassad och kompetensbaserad rekryteringsprocess.

  Rekryteringssidorna är uppdelade i rekryteringsprocessens tre huvuddelar. Du finner dem i menyn till vänster. Under varje del hittar du stödmaterial.

  Stockholms stifts mångfaldsplan
  Stockholms stift vill verka för en jämställd arbetsplats och en arbetsplats där olikheter och mångfald ökar kvalitén i vårt arbete. Stockholms stifts mångfaldsplan är ett viktigt bakgrundsdokument för det. Läs Policy för mångfalds- och jämställdhetsarbeten 

  Krav - medlemskap i Svenska kyrkan 
  Svenska kyrkan har en särställning när det gäller anställning och krav på medlemskap. De krav som Svenska kyrkan ställer på medlemskap eller trosbekännelse vid rekrytering till vissa tjänster framgår på sidan fem av Mångfaldsplanen.  Läs också dokumentet Rekrytering till Svenska kyrkan  

  Diskrimineringslagen
  Sverige har en lag när det gäller diskriminering i arbetslivet, Diskrimineringslag 2008:567. Lagen är ett skydd för alla som söker arbete eller praktik. Dessutom kräver lagen att arbetsgivare aktivt arbetar för en ökad jämställdhet på arbetsplatsen och att alla ska ges möjlighet att söka lediga anställningar. Läs mer på riksdagen.se  och på do.se

   

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Ann-Mari Stonner Stonner, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-01-05
  X
  Dokumentid: 1268420- Webid: 28950 - Unitid: 14