Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Regionala avtal

  Där nationella avtal saknas händer det att stiftskansliet tecknar regionala avtal för stiftets församlingar. Här nedan text och länkar till sidor där du läsa om de regionala ramavtalen.​ För respektive avtal finns en ansvarig på stiftskansliet.

   

  Organisationsutveckling

  Arbetslivsresurs tjänster riktar sig både mot grupper och enskilda individer exempelvis arbetsmiljökartläggning, chefs- och ledarskapscoachning, chefshandledning för olika yrkesgrupper t ex arbetslag, komministrar.
  Läs mer om Arbetslivsresurs
  Ladda ner ramavtalet

  Lindelöw & Partners erbjuder tjänster inom kompetensbaserad rekrytering och personalstrategi. Ramavtalet omfattar bland annat: Utbildning i kompetensbaserad rekrytering och intervjuteknik. Kartläggning av framtida kompetensbehov. Verktyg till stöd för rekryteringsprocessen.
  Läs mer om Lindelöw & Partners
  Ladda ner ramavtalet

  Kultivera AB erbjuder tjänster inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling med tonvikt på rekrytering, individ-, grupp- och organisationsutveckling. Avtalet omfattar chefsrekrytering, personbedömning och djupintervju av slutkandidater och teamutveckling.
  Ladda ner ramavtalet 

  Khraft erbjuder organisationer och verksamheter tjänster inom coaching, ledarstöd och utbildning. Arbetar inom näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor. I den ideella sektorn är kyrkor den primära uppdragsgivaren. Har lång erfarenhet av ledarskap och organisation i en kyrklig kontext.
  Läs mer om Khraft

  Sedell&Friends utvecklar ledarskap genom chefshandledning, anordnar workshops och hjälper till att utveckla ledningsgrupper och styrelser. Andra kunder är bland andra BRIS, Fackförbund, advokatbyråer, Räddningstjänsten och Länsstyrelser.
  Läs mer om Sedell&Friends

   
  Mod att leda erbjuder ledarskapsstöd och utveckling med exempelvis ledningsgruppsutveckling, förändringsledning och teamutveckling. Seniorkonsult Heléne Zachrison har över 20 års erfarenhet av både egna chefsuppdrag och som organisationskonsult.
  Läs mer om Mod att leda

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-03-18
  X
  Dokumentid: 1535407- Webid: 28950 - Unitid: 14