Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Samverkande hållbara inköp

  Foto: Illustratör Susanne Engman

  Många varor och tjänster kan vi gemensamt spara både tid, pengar och miljö genom att beställa via nationella ramavtal. Vi säkerställer att våra leverantörer lever upp till Svenska kyrkans kvalitets- och hållbarhetskrav. Använd gärna ramavtalen i verksamheten!

  Ramavtal

  Svenska kyrkan tecknar ramavtal nationellt. Stockholms stift följer de nationella avtalen. Nu kan du läsa 2021 års inköpskatalog. Den finns att ladda ner på Samverkande inköps sida på intranätet. Där hittar ni också inköpshandboken och andra gemensamma dokument samt länkar till 100 nationella ramavtal med 95 leverantörer inom 12 produktområden. 

  Visste du att den totala besparingen, tack vare våra ramavtal, var 209 miljoner kronor under 2020? Och att den totala besparingen vid inköp av bara kaffe är 4,5 miljoner? Detta är bara några exempel som du kan hitta i Svenska kyrkans Inköpskatalog 2021. Dessutom kan du läsa om hur en hållbarhetsgranskning av en leverantör går till och få några enkla miljötips! Gemensamt för alla är de måste följa vår uppförandekod för leverantörer och därmed förbinder sig att följa våra högt ställda krav på hållbarhet. ​

  Regionala avtal

  Där nationella avtal saknas händer det att stiftskansliet tecknar regionala avtal för stiftets församlingar. Se regionala avtal här eller i menyn till vänster

  Inköpsdokument och mallar

  Skapad:2016-10-28 12:57:00

  På den nationella sidan kring ramavtal kan du även hitta policy, uppförandekod och mallar samt den gemensamt framtagna inköpshandboken för Svenska kyrkan. Klicka här för att komma dit. 

   

  Regionala avtal

  Där nationella avtal saknas händer det att vi tecknar regionala avtal för stiftets församlingar. Nedan i denna text kan du läsa om de regionala ramavtalen.​

  Organisationsutveckling, omställning och rekrytering

  Från december 2020 har stiftskansliet tecknat ramavtal med Arbetslivsresurs. De är specialister på att utveckla människor utifrån beprövad metodik grundad på kunskap från komplexa uppdrag.
  Arbetslivsresurs tjänster riktar sig både mot grupper och enskilda individer exempelvis arbetsmiljökartläggning, chefs- och ledarskapscoachning, chefshandledning för olika yrkesgrupper t ex arbetslag, komministrar. Arbetslivsresurs kan också ge stöd i arbetshandledning till enskilda medarbetare i sin yrkesroll, teamutveckling för personalgrupper och ledningsgrupper samt i omställningsprocesser.
  Lär mer om Arbetslivsresurs 
  Ladda ner ramavtalet med Arbetslivsresurs​

   

  Rekrytering och personalstrategi

  Från januari 2012 har stiftskansliet träffat ett ramavtal med Lindelöw & Partners gällande olika tjänster inom kompetensbaserad rekrytering och personalstrategi. Under flera års tid har stiftskansliet anlitat Malin Lindelöw för olika uppdrag både vid rekrytering och som föreläsare/utbildare för olika nätverk och grupper. Malin Lindelöw har stor erfarenhet av uppdrag inom Svenska kyrkans verksamhet och har ofta anlitats vid kyrkoherderekryteringar inom Stockholms stift.

  Ramavtalet omfattar:
  Utbildning i kompetensbaserad rekrytering och intervjuteknik.
  Kartläggning av framtida kompetensbehov.
  Personbedömning och assessment av slutkandidater.
  Konsultstöd i form av rådgivning, intervjuer, skrivuppdrag etc.
  Tillhandahållande av verktyg som stödjer rekryteringsprocessen.
  Ladda ner ramavtalet med Lindelöw & Partners här (pdf)

  Ett andra ramavtal tecknades i februari 2013 med Kultivera AB som arbetar med ledarskap och medarbetarskap. Företaget bildades 1996 och erbjuder tjänster inom områdena kompetensförsörjning  och kompetensutveckling med tonvikt på rekrytering, individ-, grupp- och organisationsutveckling. Avtalet omfattar alla stiftets församlingar, stiftsfullmäktige, stiftsstyrelsen med utskott, domkapitel och stiftskansliet.

  Ramavtalet omfattar:
  Chefsrekrytering
  Personbedömning och djupintervju av slutkandidater, så kallad second opinion.
  Teamutveckling
  Ladda ner avtalet med Kultivera här (pdf)

  Vid önskemål om referenser kan stiftskansliet förmedla kontakt med församlingar som tidigare anlitat dessa konsulter.

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Mattias Lindberg, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-03-18
  X
  Dokumentid: 1304946- Webid: 28950 - Unitid: 14