Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Migration och integration

  - för inkludering och social sammanhållning

   

  Skapad:2016-05-24 09:11:00

  Kyrkostyrelsen har fördelat ytterligare medel till församlingarnas arbete till stöd för flyktingar och asylsökande under 2020. Ensamkommande unga har drabbats särskilt svårt av coronakrisen Stöd till dessa kommer därför att prioriteras vid fördelningen. Stockholms stift har 150 000 kronor att fördela och församlingar kan söka dessa löpande.

  Läs mer och ladda ner ansökningsblankett
  Skapad:2019-02-11 15:37:00

  Läs om Statliga medel för insatser mot hemlöshet bland unga vuxna. Deadline för ansökan av dessa medel 2020 har tyvärr passerat. Besked om beviljade medel väntas under v. 7.

  Läs mer om Statliga medel för unga i hemlöshet

   

  Skapad:

  Vad gör Stiftet?

  Stiftets uppgift är att stödja omställningsarbete för ökad inkludering och social sammanhållning i våra församlingar.

  Stockholm stift bidrar med: 

  • Kulturkunnigt och flerspråkigt team som kan bidra med stöd, tips och inspiration
  • Inspirationsmaterial från olika församlingar och andra aktörer        
  • Mötesplatser för att engagera civilsamhället i den kyrkliga verksamheten
  • Ekumeniskt samarbete och samarbete med olika frivilligorganisationer
  • Seminarier och utbildningsmöjligheter till församlingsmedarbetare

  ​Hur kan församlingar bidra till ökad integration i vårt samhälle?

  SAMVERKAN

  • Samverkan i kontrakt/grannförsamlingar   
  • Vänförsamlingar, samverkan mellan ytterstadsförsamlingar och innerstadsförsamlingar exempelvis Nacka ”Källan” och Tyska församlingen 
  • Samverkan mellan församlingar i förorter, exempelvis Vantör och Botkyrka i BIV/BIS arbetet
  • Samverkan med andra aktörer som kommunen, lokala aktörer - kyrka på nationell nivå  ​​ 

  KOMPETENSUTVECKLING

  • Frukostmöten med olika teman som ger verktyg till anställda, Omställning genom socialt företagande  

  KOMMUNIKATION

  • Kommunikation om vad som pågår i församlingar
  • Kommunikation mellan församlingar
  • Kommunikation med Stiftskansliet
  • Påverkansarbete med lokala politiker    

  EKONOMISKA MEDEL​

  Det finns olika medel att ansöka om för församlingarans arbete med migration, inkludering, nyanlända och asylsökande:

   

  Inkludering och social sammanhållning​​

  inkludering

  Olika förhållningssätt  till hur vi kan arbeta med nyanlända.

  Sverige är ända sedan 1999 det land i Europa som har högst andel invånare födda utomlands. Att den största andelen flyktingar som invandrar (cirka 25 %) söker sig till Stockholm påverkar arbetet i många församlingar och skapar engagemang kring migrations- och flyktingfrågor. "

  Varför är inkludering av nyanlända i Sverige en viktig fråga för Svenska kyrkan?

  Teologisk motivation:

  ”om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd.” 3 Mos 19:33-34 Alla människor är skapade till Guds avbild och har rätt till ett liv i värdighet.

  Grundläggande rättigheter måste gälla för alla människor. Barns situation och behov måste särskilt uppmärksammas. Familjer har rätt att leva tillsammans. Alla har medansvar för samhällsutvecklingen och att göra gott mot sina medmänniskor. Vårt mål är fred, rättvisa och ett hållbart samhälle." Uttalande från Kyrkomötet 2014. I uttalandet tar kyrkomötet avstamp i de sex utgångspunkterna i dokumentet "Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna" (SKR 2007)   

  Samhällsmotivation: ·        

  • Skapa trygghet istället för social oro·        
  • Skapa inkludering istället för segregation. 
  • Bidra till personlig utveckling istället för isolering och passivitet.​

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Ayda Moayedzadeh, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2020-06-29
  X
  Dokumentid: 40041- Webid: 28950 - Unitid: 14