Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Migration och integration

  - för inkludering och social sammanhållning

   

  AKTUELLT

  Skapad:2016-05-24 09:11:00

  Kyrkostyrelsens medel för asylsökande och flyktingar utgår ej 2021. Medel som betalats ut 2020 kan användas fram t o m 30 juni 2021 (tiden är förlängd p g a Covid). Instruktioner om slutredovisning för församlingar som fått medlen 2020 kommer under våren 2021. Informationen kommer att komma i Horisont och på den här sidan.

  Läs mer och ladda ner ansökningsblankett
  Skapad:2019-02-11 15:37:00

  Statliga medel utgår tyvärr 2021.

  Läs mer om Statliga medel för unga i hemlöshet

  Läs rapporten om Stockholms stifts församlingars fantastiska arbete med människor på flykt 2016-2020

  Skapad:2021-01-13 13:30:00

  Nu är den här Välkommen hit!  Stockholms stifts rapport om församlingarnas fantastiska arbete för människor på flykt mellan 2016 och 2020. Rapporten handlar om det arbete som genomförts med hjälp av kyrkostyrelsens medel för asylsökande och flyktingar. Den visar också hur församlingarnas integrationsarbete motverkat hotande samhällsfenomen i samtiden som främlingsfientlighet och rasism, och hur arbetet stärkt tillit, demokrati och social sammanhållning. 
  Läs eller ladda ner rapporten här eller klicka på bilden

  För mer information kontakta katinka.levin@svenskakyrkan.se

   

  Vad gör Stiftet?

  Stiftets uppgift är att stödja omställningsarbete för ökad inkludering och social sammanhållning i våra församlingar.

  Stockholm stift bidrar med: 

  • Kulturkunnigt och flerspråkigt team som kan bidra med stöd, tips och inspiration
  • Inspirationsmaterial från olika församlingar och andra aktörer        
  • Mötesplatser för att engagera civilsamhället i den kyrkliga verksamheten
  • Ekumeniskt samarbete och samarbete med olika frivilligorganisationer
  • Seminarier och utbildningsmöjligheter till församlingsmedarbetare

  ​Hur kan församlingar bidra till ökad integration i vårt samhälle?

  SAMVERKAN

  • Samverkan i kontrakt/grannförsamlingar   
  • Vänförsamlingar, samverkan mellan ytterstadsförsamlingar och innerstadsförsamlingar exempelvis Nacka ”Källan” och Tyska församlingen 
  • Samverkan mellan församlingar i förorter, exempelvis Vantör och Botkyrka i BIV/BIS arbetet
  • Samverkan med andra aktörer som kommunen, lokala aktörer - kyrka på nationell nivå  ​​ 

  KOMPETENSUTVECKLING

  • Frukostmöten med olika teman som ger verktyg till anställda, Omställning genom socialt företagande  

  KOMMUNIKATION

  • Kommunikation om vad som pågår i församlingar
  • Kommunikation mellan församlingar
  • Kommunikation med Stiftskansliet
  • Påverkansarbete med lokala politiker    

  EKONOMISKA MEDEL​

  Det finns olika medel att ansöka om för församlingarans arbete med migration, inkludering, nyanlända och asylsökande:

  Inkludering och social sammanhållning​​

  inkludering

  Olika förhållningssätt  till hur vi kan arbeta med nyanlända.

  Sverige är ända sedan 1999 det land i Europa som har högst andel invånare födda utomlands. Att den största andelen flyktingar som invandrar (cirka 25 %) söker sig till Stockholm påverkar arbetet i många församlingar och skapar engagemang kring migrations- och flyktingfrågor. "

  Varför är inkludering av nyanlända i Sverige en viktig fråga för Svenska kyrkan?

  Teologisk motivation:

  ”om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd.” 3 Mos 19:33-34 Alla människor är skapade till Guds avbild och har rätt till ett liv i värdighet.

  Grundläggande rättigheter måste gälla för alla människor. Barns situation och behov måste särskilt uppmärksammas. Familjer har rätt att leva tillsammans. Alla har medansvar för samhällsutvecklingen och att göra gott mot sina medmänniskor. Vårt mål är fred, rättvisa och ett hållbart samhälle." Uttalande från Kyrkomötet 2014. I uttalandet tar kyrkomötet avstamp i de sex utgångspunkterna i dokumentet "Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna" (SKR 2007)   

  Samhällsmotivation: ·        

  • Skapa trygghet istället för social oro·        
  • Skapa inkludering istället för segregation. 
  • Bidra till personlig utveckling istället för isolering och passivitet.​

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Aida Moayedzadeh, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-09-27
  X
  Dokumentid: 40041- Webid: 28950 - Unitid: 14