Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Mångfald

  Svenska kyrkan strävar efter att vara en öppen och trygg mötesplats för alla människor som önskar att vistas där. I Svenska kyrkan tror vi också att mångfald berikar vår gemenskap.

  Skapad:2021-05-07 13:36:00

  Välkommen på en digital träff 28 okt 2021 kl 9.00-12.00 för bättre samverkan i Stockholms stift inom arbetet med inkludering och mångfald.

  Läs mer om Träff för samverkan inom inkludering och mångfald i Stockholms stift 28 okt
  Skapad:2021-04-01 09:29:00

  Välkommen på Nätverksträffar om Mångfald Minoritet Tillgänglighet, MMT. För församlingsmedarbetare, ideella och förtroendevalda i Stockholms stift som jobbar eller vill jobba med mångfaldsfrågor.  

  Läs mer om Nätverk för Mångfald Minoritet Tillgänglighet, MMT
  Skapad:2018-12-13 11:07:00

  Här hittar du utbildningar om funktionsvariation - t ex neuropsykiatrisk funktionedsättning, intellektuell funktionsnedsättning och annat om tillgänglighet och delaktighet.

  Läs mer om Tillgänglighet & Delaktighet
  Skapad:2010-05-05 12:50:00

  En av grunderna i vår lutherska kyrka är att varje människa har rätt att utan omvägar få tillgång till evangeliet i sin egen kultur och på sitt eget språk.

  Läs mer om Teckenspråk
  Skapad:2012-08-17 09:20:00

  Hbtq är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Svenska kyrkan strävar efter att vara en öppen och trygg mötesplats för alla människor som önskar att vistas där. I Svenska kyrkan tror vi också att mångfald - när det gäller exempelvis kön eller sexuell läggning - berikar vår gemenskap.

  Läs mer om Hbtq
  Skapad:2011-12-22 10:45:00

  Stiftet stödjer församlingarna då det gäller att förverkliga den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission även på andra språk. I Stockholms stift bedrivs församlingsarbete på bland annat amhariska, arabiska, engelska, finska, lettiska, samiska, swahili, teckenspråk och tyska.

  Läs mer om Flerspråkig kyrka
  Skapad:2010-02-10 00:00:00

  - för inkludering och social sammanhållning

  Läs mer om Migration och integration
  Skapad:2018-03-01 19:30:00

  Arbetet med religionsmötesfrågor är operativt, analytiskt och strategiskt. Omvärldsbevakning och kunskapsförmedling utgör en stor del av vårt arbete. Mellan 2008-2020 drevs Centrum för religionsdialog.

  Läs mer om Religionsdialog
  Skapad:2021-04-01 09:53:00

  Läs mer om Svenska kyrkans rättighetsbaserade arbetssätt som bygger på fyra principer: Delaktighet, ansvarsutkrävande/rättssäkerhet, icke-diskriminering och transparens. Här hittar du också spännande metoder inom rättighetsbaserat arbetssätt.

  Läs mer om Rättighetsbaserat arbetssätt i Svenska kyrkan – mänskliga rättigheter i praktiken
  Skapad:2021-04-01 09:50:00

  Med döva i fokus: verksamhet, gudstjänster och själavårdande samtal i Stockholms stift för teckenspråkiga.

  Läs mer om Analys om teckenspråkigt arbete i Stockholms stift, 2021
  Skapad:2011-04-01 13:40:00

  Verksamhetsbidrag ges till enskilda församlingar och pastorat för speciell typ av verksamhet

  Läs mer om Verksamhetsbidrag

  Tryggare rum - Verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten

  Hur skapar vi en öppen och inkluderande konfirmandverksamhet? Boken Tryggare rum ger verktyg för dig som är ledare.

  Beställ boken här: https://www.verbum.se/konfirmation/tryggare-rum-p52638422   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-07-26
  X
  Dokumentid: 759257- Webid: 28950 - Unitid: 14