Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Utbildningsfilm för valnämnder och ansvariga valhandläggare

  Stiftet utbildar valnämnderna och handläggare av kyrkovalsärenden. Valnämnderna utbildar sedan i sin tur församlingens/pastoratets röstmottagare och valförrättare och övriga funktionärer. I valnämndernas utbildning av röstmottagare och valförrättare utgör stiftets utbildare ett stöd och en resurs att tillgå om behov föreligger. På grund av pandemin blir det en filmad utbildning i elva delar. Länk till filmerna här till höger.

   

  Stiftets utbildning omfattar bl.a. följande punkter

  • Förändringar sedan valet 2017.
  • Valnämndens uppgifter inför och under valet. 
  • Röstningsförfarandet. 
  • Den preliminära rösträkningen och hanteringen av rösterna efter den preliminära rösträkningen. 
  • Rapporteringen av resultatet från den preliminära rösträkningen. 
  • Överlämnandet av valhandlingar till stiftsstyrelsen.
  • Valsystemet och datastödet.

  Utbildningsfilm istället för fysiska utbildningstillfällen

  På grund av den pågående Coronapandemin har stiftskansliet beslutat att genomföra utbildningen för valnämnder och ansvariga valhandläggare i stiftets församlingar och pastorat via en cirka fyra timmar lång film uppdelad i elva delar.

  Utbildningsfilmens elva delar ligger här, vilket innebär att valnämndens ledamöter och ersättare, ansvarig handläggare och andra berörda kan ta del av utbildningsfilmen när det passar.

  Frågor med anledning av utbildningsfilmen kan ställas till stiftskansliets valhandläggare via funktionsbrevlådan för kyrkovalet på adress kyrkovalstockholmsstift@svenskakyrkan.se ​

  Stiftskansliet kommer sedan att lägga upp de frågor som inkommer till stiftets funktionsbrevlåda med medföljande svar i anslutning till denna sida.

  Frågor angående utbildningen ställs i första hand till funktionsbrevlådan:
  kyrkovalstockholmsstift@svenskakyrkan.se 

  eller direkt till:
  Jan-Åke Engfors, e-post: janake.engfors@svenskakyrkan.se 
  Tel. 08-508 940 49
  Rikard Johansson, e-post: rikard.johansson@svenskakyrkan.se 
  Tel. 08-508 940 89
  Lena Andersson, e-post: lena.andersson@svenskakyrkan.se 
  Tel. 08-508 940 41
  Adela Costello, e-post: adela.costello@svenskakyrkan.se 
  Tel. 08-08 940 25. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-02-02
  X
  Dokumentid: 1515283- Webid: 28950 - Unitid: 14