Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Inom Svenska kyrkan väljer de kyrkotillhöriga som är röstberättigade sina företrädare i beslutande organ på alla nivåer inom kyrkan genom demokratiska val.

  Det innebär att de röstberättigade väljer ledamöter och ersättare till kyrkofullmäktige i församling och pastorat, till stiftsfullmäktige i ett stift och till kyrkomötet på nationell nivå. Därigenom ger de kyrkliga valen var och en som tillhör Svenska kyrkan, och är fyllda 16 år senast på valdagen, en möjlighet att ta ansvar för hur församlingen ska fullgöra sin grundläggande uppgift och hur stiftet och den nationella nivån ska främja den uppgiften. Denna breda delaktighet i kyrkans styrelse har också sin grund i kristen människosyn och i guds folks gemensamma ansvar på dopets grund för kyrkans alla angelägenheter.

  Valsystemet är utformat så att det i det närmaste överensstämmer med hur de allmänna valen till kommun, landsting, riksdag och EU-parlamentet går till. De grundläggande bestämmelserna om hur de direkta kyrkliga valen genomförs finns i 38 kap. kyrkoordningen och bygger i stor utsträckning på bestämmelserna i vallagen. Bestämmelserna om de indirekta valen finns i 39 kap. kyrkoordningen. Bestämmelser om rösträtt och valbarhet regleras i 33 kap. om förtroendevalda. Av betydelse för valets genomförande är också vilka beslutande organ som finns och hur många ledamöter och ersättare som ska väljas. För församlingar och pastorat finns bestämmelserna om detta i 3 och 4 kap. kyrkoordningen.

  Alla ordinarie direkta kyrkoval i hela landet ska hållas vart fjärde år och på samma dag. Valdag är tredje söndagen i september. Senast det genomfördes direkta kyrkoval i hela landet var i september 2017. Nästa kyrkoval kommer att hållas 19 september 2021 och avse mandatperioden 2022-2025.

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Jan-Åke Engfors, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-06-24
  X
  Dokumentid: 49738- Webid: 28950 - Unitid: 14