Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Kulturarvsarbetet

  Stiftsstyrelsen i Stockholm stift har antagit ett styrdokument och handlingsplan för arbetet med kyrkoantikvariska frågor. Stiftsstyrelsen vill öka kunskapsnivån kring de kyrkliga miljöerna i stiftet, både inom och utom Svenska kyrkan.

  För att genomföra denna idé startade stiftsstyrelsen projektet Ta plats, äga rum och nå ut. Projektet har fungerat som en förstudie för att bevara, använda och utveckla det kyrkliga kulturarvet i enlighet med statens kulturpolitiska mål och att uppnå intentionen med 4 kapitlet kulturmiljölagen och överenskommelsen med staten om den kyrkoantikvariska ersättningen. Det gäller samtidigt att få ändamålsenliga verksamhetslokaler.

  Stockholms stifts strategi för det kyrkliga kulturarvet omfattar:

  • Kunskapsutveckling
  • Vård och underhåll
  • Kulturarvskommunikation 

  Strategin speglas i de arbetsområden som Stockholms stift arbetar med, dvs. att stiftet ska tillse och främja församlingarnas förmåga att vårda och underhålla kulturarvet. Det handlar om att bygga upp kunskap inom organisationen, dokumentera hur vården ska gå till, men också tillgängliggöra och berätta om kyrkomiljöernas historia.

  Resultatet av stiftets kulturarvsarbete dokumenteras i tre dokument och tillsammans bildar de andra generationens vård- och underhållsplaner:

  • Vårdprogram
  • Underhållsplan
  • Platsens berättelser​
  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2020-02-18
  X
  Dokumentid: 1332964- Webid: 28950 - Unitid: 14