Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Krishantering

  Precis som i vardagen har vi som arbetar i Svenska kyrkan ett uppdrag när det inträffar en kris. Vi ska finnas där med själavård och diakoni. Vi ska förmedla hopp och evangelium. I vissa fall har vi också lagstadgade ansvarsområden. Men om vi ska klara att hantera krisen, måste vi vara förberedda. Här nedan hittar du checklistor och länkar till material både för krisplanering och vid akut krishantering.

  På de nationella sidorna får din församling stöd för arbetet före en kris, under en kris och efter en kris

  Mallar och checklistor

  Krisledningsverktyg
  Mall för krisledning med lägesbild, målgruppsanalys, arbetsplan med mera.
  Checklista för verksamhetschef
  Checklista när något händer medarbetare
  Mall för logg larm o incident
  Enkel mall för att logga händelser vid incidenter och larm.
  Mall för krisplan - församling
  Mall för hur en församling kan lägga upp en krisplan.
  Krisplanering steg för steg
  Kort vägledning för hur en krisplan görs och revideras.
  Checklista telefonhot

  Om att arbeta med riskbedömning finner du på SKAO:s intranät där du även hittar mall för risk- och sårbarhetsanalys

   

  Fler checklistor för församlingar i kris på de nationella sidorna

  ​​

  Här finner du fler checklistor för hur församlingen kan hantera olika typer av kriser​

   

  Checklista: Krisledare

  Skapad: 2018-05-16 15:08:00
  • Inhämta information. Tänk på din och personalens säkerhet.
  • Kalla samman krisledningsgruppen. Samråd – flerpartssamtal telefon. Dela lägesinformation.
  • Formulera ett beslut i stort. Vad gör vi först: mål, inriktning.
  • Prioritera utifrån akuta behov och resurser.
  • Omfallsplan. Vad är värsta scenariot? Vad gör vi om det händer?
  • Fördela roller och uppgifter. Tänk särskilt på ledning för krishantering/vardagsverksamhet, och kommunikation: budskap, kanaler, kontakter, samordning, ansvar och mandat.
  • Säkerställ kontakt kommunikationsvägar, nåbarhet.
  • Samordna. Samverkan internt, inomkyrkligt, externt.
  • Uthållighet. Resurser, mat och vila. Planera för övergång till vardagsorganisation.
  • Samordna. Vilka andra verksamheter är berörda: internt, inomkyrkligt, externt? Dela lägesinformation. Ta samverkanskontakter, stäm av regelbundet.
  • Planera för egen återhämtning, mat, vila och överlämning till avlösare.
  • Tillgänglighet. Se till att vara nåbar, håll mobilen laddad och lämna över kontakter till ersättare/ställföreträdare.  

  Skapa överblick

  Undvik att som krisledare gå in i nära arbete med krisstöd till berörda. Skapa överblick, helhetsbild och framförhållning.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-06-14
  X
  Dokumentid: 1406305- Webid: 28950 - Unitid: 14