Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Kommunikation

  Stiftets kommunikationsarbete har som mål att göra Svenska kyrkan tydlig för människor i Stockholms stift.

  Stiftsorganisationens gemensamma kommunikationskanaler:
  Media, stiftets publika webbplats, sociala medier, intranät och annonsering.

  Främjande av församlingarnas kommunikationsarbete:
  Nätverksträffar, församlingsbesök, kurser, kompetensutveckling, råd och stöd.

  Utåtriktad kommunikation för attitydpåverkan:
  Mediekontakter, kampanjer, opinionsbildning och synlighet i det offentliga rummet.

  Kommunikativ kompetensresurs för stiftsorganisationen:
  Kommunikationsplaner och -strategier, stiftets grafiska profil och trycksaksproduktion, annonsavtal, mediekontakter och kriskommunikation.

  Kampanjer
  Som en förstärkning till församlingarnas medlemskommunikation initierar och driver kommunikationsavdelningen annonskampanjer.  Dessa syftar till att öka och stärka kunskapen om Svenska kyrkan och stärka närvaron i det offentliga rummet. Kampanjer tas fram i samverkan med församlingarna som erbjuds att använda annonser och kampanjmaterial i sin lokala medlemskommunikation.

  Annonsering
  Avdelningens kommunikatörer står till församlingarnas förfogande för råd och stöd i frågor om kommunikation. Förhandlingar med dags- och lokaltidningar om annonspriser förekommer. Ett par annonskampanjer varje år är grundplanen, där synlighet skapas i kollektivtrafik, pappers- och digitalmedia.

  Media
  För att bli framgångsrik i kontakterna med media gäller att veta hur de arbetar. Det gäller att lära sig och att följa spelreglerna och bli bra på dem. När konflikter uppstår måste man veta hur man hanterar dem – både i stunden och framöver.
  Kommunikationsavdelningens mediearbete innehåller mediekontakter, pressmeddelanden samt råd och utbildning inom medieområdet. I arbetet ingår också att skapa opinion i aktuella frågor för att stärka bilden av Svenska kyrkan.   

  Grafisk formgivning
  Den grafiska formen och kommunikationen har idag stor betydelse för vilken bild människor får av Svenska kyrkan. En tydlig och enhetlig grafisk form och profil ökar igenkänningen, lyfter fram budskapet och stärker varumärket Svenska kyrkan. Avdelningens grafiska formgivare arbetar med profilfrågor, layout, bildhantering, upphandling samt råd och stöd till församlingarnas arbete inom grafisk formgivning och produktion.

  Texter
  En bra text måste snabbt gripa tag i läsarna och hålla kvar dem. Det finns många redskap för att få till texter som bär. Handböcker, kurser, språkfrågelådor och Klarspråkstestet är verktyg som kan vara bra att ha till hands när man ska kvalitetssäkra egna och andras texter. Kommunikationsenheten kan bidra med stöd och inspriation.

  Webb
  Utvecklingen inom webbområdet är snabb och internet som socialt medium är numera en naturlig del av de flestas liv. Kommunikationsavdelningen är gärna bollplank när det gäller frågor om internet, intranät, webbannonsering och sociala medier. Även viss webbsupport kan ges, främst när det gäller det publiceringsverktyget Content Studio som används för det gemensamma intranätet och den gemensamma webbplatsen. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2022-09-07
  X
  Dokumentid: 40057- Webid: 28950 - Unitid: 14