Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Kyrkornas skrivna och klingande kulturarv

  Stiftskansliet behöver två kontaktpersoner i varje församling/pastorat som kan vara behjälpliga i ett treårigt projekt som ska inventera församlingarnas äldre bok- och notsamlingar. Projektet kommer att genomföras av bokkonservator Fanny Stenback som kommer att ta kontakt med kontaktpersonerna i respektive församling för eventuella besök för att titta på äldre bok- och notsamlingar.

  Projektet finansieras via den kyrkoantikvariska ersättningen. Stiftet kommer också anlita en expert inom kyrkornas musikhistoria för att undersöka om det finns äldre noter med kulturhistoriskt intresse. Projektet börjar i augusti 2019 och avslutas 2022.

  Anmäl två kontaktpersoner i varje församling senast 5 augusti 

  Kontaktperson 1 kan med fördel vara en administratör, vaktmästare eller någon som har ansvar över församlingens arkiv.
  Kontaktperson 2 ska vara en kyrkomusiker.
  Dessa kontaktpersoner ska vara konsulten, Fanny Stenback behjälplig vid inventeringen, framförallt genom att se till att hon får tillgång till de utrymmen där församlingen förvarar böcker, handskrifter och notsamlingar.
  Fanny Stenback att ta kontakt med dessa för att närmare planera inventeringen. Anmäl era kontaktpersoner snarast via formuläret till höger. Om någon församling inte anmäler kontaktpersoner kommer kyrkoherden att kontaktas.

  Inventeringen berör också kyrkornas klingande kulturarv och särskilt noter och notsamlingar. Där det kommer krävas fördjupade studier kring kyrkomusiken kommer en expert anlitas. Stiftsmusiker Anna Pihl Lindén kan kontaktas för att samordna detta arbete som sker bland annat i samverkan med Mattias Lundberg, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet. 

  Bakgrund 

  Många församlingar har stora mängder böcker, handskrifter och notsamlingar sparade och frågorna kring dessa är många. Kunskap saknas ofta, såväl i Svenska kyrkan som på Länsstyrelser och museum, för att bedöma vilka böcker som ska sparas och hur dessa ska vårdas och förvaras. Föremålen förvaras ofta på mindre lämpliga platser och tar ofta mycket utrymme på vindar, i förråd och i arkiv.

  Syfte och mål

  Böcker, handskrifter och notsamlingar ska inventeras och bedömas utifrån sitt kulturhistoriska värde. I samråd mellan församling och Länsstyrelse kommer föremålen med högt kulturhistoriskt värde att föras upp på församlingens inventarieförteckning och därmed kunna bevaras för framtiden. Det ger också församlingarna möjlighet att söka kyrkoantikvarisk ersättning för kostnader för dessa föremål.
  Målet är att tillmötesgå kulturmiljölagen om att vårda och underhålla kyrkornas kulturarv och samtidigt kunna utnyttja lokalerna så effektivt som möjligt. Böcker som inte bedöms ha något kulturhistoriskt värde eller ett mycket lågt kulturhistoriskt värde ska sedan kunna gallras av församlingen.

  Seminarium

  Projektet är ett kunskapsutvecklande projekt som finansieras bland annat genom den kyrkoantikvariska ersättningen. Det kommer genomföras tre seminarium under projekttiden. Ett genomfördes redan i februari 2019. Kommande seminarium planeras februari 2021 och 2022. Anmälan till dessa görs bäst via stiftets kurskatalog på intranätet.

  Ladda ner projektets tidplan som beskriver i vilken ordning inventeringen kommer att ske. I första hand kommer kyrkor uppförda efter 1940 att inventeras, de modernistiska kyrkorna kommer inventeras i mån av resurser.

  Hör gärna också av dig till stiftsantikvarie Rickard Isaksson om du har några frågor eller om något är oklart.
  Stort tack för er medverkan i projektet!

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2020-02-18
  X
  Dokumentid: 1448458- Webid: 28950 - Unitid: 14