Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Gudstjänst och tro

  På flikarna nedan (se listan till vänster) hittar du information om bland annat gudstjänstutveckling, kyrkohandboken, vuxenpedagogik, pilgrimsvandring och kollektändamål.

   

  ​Kyrkohandboken på fem av de nationella minoritetsspråken

  Kyrkohandboken finns nu digitalt också på fem nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Officiellt tas de i bruk i gudstjänsten på pingstdagen den 31 maj 2020.  

  Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

    

  Statistikrapportering av gudstjänster och kyrkliga handlingar

  Från och med 1 januari 2019 skall statistiken för gudstjänster och kyrkliga handlingar rapporteras enligt ett nytt system som utgår från den nya kyrkohandboken, Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1, 2017. 
  Du hittar mallar och instruktioner här ​

  ​Nu finns även möjlighet, för den församling eller pastorat som vill, att lämna rapport på antalet barn (0-15 år) i gudstjänsten:

   Statistikmätpunkt "Barn 0-15 år" Ni kanske har sett att det ligger en ny mätpunkt automatiskt inlagd på samtliga bokningar gällande gudstjänster. Denna mätpunkt heter "Barn 0-15 år" och är i nuläget frivillig att använda. Redan innan ni har rapporterat statistik för gudstjänster står det 0 i denna ruta och det går bra att lämna det så om ni inte önskar använda den.

  Ni som önskar rapportera gudstjänststatistik för barn i åldersgruppen 0-15 år rapporterar det totala antalet deltagare inklusive barn i rutan för själva gudstjänsten och sedan antalet barn i "Barn 0-15 år".

  Exempel
  60 deltagare varav 10 barn
  Antal deltagare: 60
  Antal barn 0-15 år: 10

   

   

   

   

  Begravning

  Begravning Foto: Alex & Martin

  Skapad:2015-09-17 10:32:00

  Begravningsseden i vårt land håller på att förändras. Det faktum att Svenska kyrkan inte längre är statskyrka har förändrat vår roll, vilket ställer krav på oss att hitta nya förhållningssätt till anhöriga och andra som vänder sig till Svenska kyrkan.

  Läs mer om Begravningssed i förändring

   

   Vägar till vuxen tro

  Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta vuxna som söker fördjupning i sin tro. Det är en väg in i kyrkan för människor som längtar, är nyfikna och söker kyrkans gemenskap för första gången eller på nytt. Stockholms stift har varit med och tagit fram boken ”Vägen – en bok om katekumenatet”. Det var ett samarbetsprojekt mellan Föreningen för katekumenatet, Sensus och fyra stift, inom ramen för Svenska kyrkans satsning Dela tro – dela liv. I maj sändes drygt tjugo katekumener från sex församlingar i stiftets gemensamma sändningsmässa i Storkyrkan. Under året fortlöpte den tvååriga utbildningen i andlig vägledning som genomförs i samarbete med nätverket för ignatiansk andlighet. Inspirations- och fördjupningsdagar har genomförts i samarbete med meditationsledarnätverket och dansledarnätverket. Ett annat nätverk, det orgelpedagogiska, har stärkts under året, där syftet är att säkra återväxten av kyrkomusiker genom att pedagogiskt lära ut orgel och piano i kyrkan bland unga.
  Läs mer om vägar till vuxen tro på stiftets webbplats

   Gudstjänstutveckling, kropp och gudstjänst

  Under 2018-2019 pågick sjunde omgången av den 2-åriga utbildningen i gudstjänstutveckling med deltagare från Västerledskyrkan, Mariakyrkan, Danderyds kyrka och Hagsätra kyrka. Vill ni anmäla intresse för att delta vid eventuell ny omgång, kontakta Sara Garpe

  Under 2019-2020 pågår även den 2-åriga utbildningen "Lyssnande ledarskap" (tidigare kallad "Kropp och gudstjänst”) i samarbete med Uppsala, Stockholms och Härnösands stift. 

   Stiftskansliets Team gudstjänst arbetar dessutom med att 

  -  Stödja och stimulera församlingarnas lokala gudstjänstsammanhang, vilket vi gör genom utbildningar och som bollplank för enskilda personer.  Vår grundhållning är att gudstjänstutveckling sker genom utveckling av den gudstjänstfirande gemenskapen. Om livets tre grundrelationer – till Gud, medmänniskan och mig själv – får plats blir gudstjänsten levande och relevant. I vårt arbete fokuserar vi på människorna och frågan om vilka värden som bär gudstjänstlivet. 

  -  Stödja och medverka till utveckling av de nätverk inom stiftet som på olika sätt arbetar med vuxnas vägar till andlighet och tro.

  -  Möta kyrkomusikernas behov av fortbildning, information och träffpunkter, samt stimulera barns och ungas musicerande och väg in i kyrkan.

  Kontakta oss gärna! Våra kontaktuppgifter finns  i högerspalten.

  Nyttiga länkar

  leitourgia.org

   

  Appar

  Kyrkguiden

  Bibel 2000

  Kyrkoåret

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Sara Garpe, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2021-01-05
  X
  Dokumentid: 738223- Webid: 28950 - Unitid: 14