Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Uppgifter inför mötet

  Under hösten 2018 önskar biskop Eva att diakoner och präster i varje församling träffas och samtalar kring två olika uppgifter inför mötet.

   

  Uppgift 1 "Gör inte skillnad på människor"

  För att påbörja ett samtal inför vårt gemensamma möte i april 2019 önskar biskop Eva att varje präst och diakon ska se sig omkring i sin församlings geografiska område och välja en företeelse (i kyrkan eller utanför) där hen tycker sig se att det görs skillnad på människor eller där hen tycker att det inte görs skillnad på människor.  Var och en ska sedan formulera vad en ser för sig själv:

  Hur tar det sig uttryck? 
  Hur tänker du kring det? 
  Finns det någonting i den kristna tron eller traditionen som hjälper dig eller som kanske gör situationen mer problematisk?  Reflektionerna får gärna bli personliga.
  Vad ser du, vad tänker du och vad gör du? 
  Tanken med uppgiften är att vi alla gemensamt börjar fundera kring och problematiserar något vi alla brottas med och hanterar varje dag. Vi gör alla skillnad på människor i vissa situationer även om vi kanske inte gärna vill se det – hur ska vi som kristna förstå och hantera det?

  Ägna sedan en präst- och diakonträff i varje församling under hösten 2018 till att diskutera det ni alla har arbetet med, det vill säga:
  Hur förstår och tolkar vi vår omvärld, avseende ”Gör inte skillnad på människor” och hur spelar den kristna tron och kyrkan in i detta? 
  Någon i gruppen utses att föra anteckningar och sammanställer det som sägs. Texten ska vara ca 2 A4 sidor och ska beröra nedanstående punkter:

  • När gör ”vi” skillnad/inte skillnad mellan människor?
  • Hur kan man förstå anledningarna?
  • Vilken roll kan kristen tro och tradition spela i relation till ovanstående?
  • Vilken roll – om någon – kan/bör kyrkan spela? 

  Uppgift 2 Till ämbetsberättelsen

  Ett givet inslag i ett diakon- och prästmöte är biskopens ämbetsberättelse. En ämbetsberättelse är helt enkelt ett försök att formulera en samtidsbild av vårt stifts verklighet. För att denna beskrivning ska bli så relevant som möjligt behöver biskop Eva hjälp från er i stiftets församlingar.
  Hon önskar därför svar på ett antal frågor som kommer bilda underlag för denna ämbetsberättelse. För att kunna upptäcka om något utvecklats, förändrats eller försvårats i vårt stift sedan 2013, då vi senast samlades till diakon- och prästmöte, ber jag er att tillsammans fundera kring samma frågor som den gången:

  • Vilka glädjeämnen ser ni just nu i ert arbete?
  • Vilka utmaningar ser ni att ni skulle behöva möta?
  • Vilka vägval tror ni blir viktiga i framtiden?

  Skicka svar senast 1 december

  Skriftliga svar på dessa frågor, sammanfattade från varje församling skickas till stiftsprost Niclas Blåder niclas.blader@svenskakyrkan.se senast 1 december 2018 tillsammans med texten om ”Gör inte skillnad på människor”

  Redaktör och innehållsansvarig
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2018-05-17
  X
  Dokumentid: 1395611- Webid: 28950 - Unitid: 14