Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Barnkonsekvensanalys

  Foto: Albin Hillert /Ikon

  Vad innebär det att göra barnets röst hörd? 2012 tog Kyrkomötet ett modigt beslut. Då bestämde man att det ska göras en barnkonsekvensanalys inför alla strategiska och långsiktiga beslut som tas på alla nivåer inom Svenska kyrkan.

  Barnkonsekvensanalys (förkortat BKA) infördes från den 1 januari 2013, i både församlingar och stift. Det handlar om att barnens bästa ska vara i åtanke när beslut tas, så att inga av artiklarna i barnkonventionen kränks.

  1 januari 2020 blev Barnkonventionen inkorporerat i svensk lag, Artiklar som vi har fokuserat på i Barnkonsekvensanalys är artikel 2, 3, 6 och 12. Men även artikel 17, 23, 27 och 32 påverkar då de talar om rätten till andlig utveckling. Artikel 31 talar om rätt till fritid, lek och kultur.

  Genom BKA möjliggör vi till att öppna dörrar för att barn och unga får växa I sin kyrka, få vara med att påverka och känna sig delaktiga. Som förtroendevald och personal bygger vi framtidens kyrka redan nu. Bland barn och unga i alla våra sammanhang finns det blivande förtroendevalda, vaktmästare, ekonomer, diakoner, musiker, pedagoger, präster m.fl. och ambassadörer ute i samhället. ​Vi behöver jobba med perspektiv och normer som möjliggör kyrkan i mångfald och hållbar utveckling i alla dess dimensioner..​

  Den viktigaste och centrala delen i Barnkonsekvensanalys är att barn,0-18 år får sin röst hörd.. Barn och unga ska få ta plats och bestämma i frågor som rör dem, direkt eller indirekt, i strategiska beslut. Det innebär till exempel församlingsinstruktion, budget, försäljning/köp av lokaler/mark och tillsättande eller förändring av tjänster. Det är ett beslutsunderlag som kan ge riktning eller ny insikt.

  Nu sen mars 2022 finns en utbildning som också är en stödfunktion när du ska forma en barnkonsekvensanalys, eller om du som förtroendevald ska göra en beställning med kyrkoråd. Registrera dig för att använda utbildningsprotalen om du inte har den redan.

   Tillsammans utvecklar vi arbetet kring Barnkonsekvensanalys  För barn och unga är inte bara kyrkans framtid, de är också kyrkans nutid. Stiftskansliet samarbetar med Sensus och Svenska Kyrkans Unga för att göra bästa möjliga arbete och främja församlingar i barnrätt och BKA. Tillsammans håller vi i utbildningar för förtroendevalda och anställda. Vi svarar på frågor, funderingar och hjälper till i processer att göra bka-beställning. Ett stöd till personal i samtal med barn.

  ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig dit in.”- Lukasevangeliet 18:16-17

  Det finns en kartläggning från Unicef om hur barn påverkas av pandemi. Barnen får ge sin röst. Vad innebär detta i arbetet? Hur minimerar vi påverkan för barn?

  Redaktör och innehållsansvarig
  Elisabet Hillbratt, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2022-03-29
  X
  Dokumentid: 826219- Webid: 28950 - Unitid: 14