Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Intranät Stockholms stift

  Samverkan och digitalisering

  Genom att samverka säkerställer vi hög kvalitet i våra administrativa processer, minimerar riskerna med nyckelpersonsberoende och kan frigöra resurser till att ägna oss åt vårt syfte. Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

   

  Svenska kyrkan befinner sig i ett nytt landskap. Sedan relationsförändringen med staten är Svenska kyrkan på en förändringsresa från statskyrka till att bli en medlemskyrka. Det har inneburit ett stort tapp av medlemmar. Men detta är inte ett misslyckande för verksamheten utan en naturlig konsekvens av de samhällsförändringar som sker. Däremot får det stora konsekvenser. Den kostym som byggts upp under tiden som statskyrka är nu för stor för Svenska kyrkan som medlemskyrka och behöver ses över.

  Kyrkomötet tog under hösten 2021 beslut om att ställa sig bakom Kyrkostyrelsens "Färdplan för Samverkan och digitalisering". Den innebär i princip att alla ska med i de gemensamma lösningarna. Till 2025 ska förflyttningen vara gjord till de gemensamma IT-plattformarna, GIP, M365, det nya Kyrknätet samt till diariesystemet P360 och e-Arkivet. Till 2030 ska förflyttningen vara gjord till gemensam löneservice. Ekonomiservice och systemstöd för medlemsvård utreds fortfarande och är i startgroparna. Men målet är det samma. Alla ska med.  

  Samverkan frigör resurser för grunduppdraget

  Inom administration har vi i snart 15 år satsat på att hitta samverkansformer för att frigöra resurser till den grundläggande uppgiften. Framför allt genom arbete för att höja kvaliteten och säkerheten. Första prioritet hade en infrastruktur för ökad samverkan. Detta har resulterat i en gemensam IT-plattform och en gemensam telefoniplattform. Arbetet har tagit lång tid och efter 15 år är fortfarande inte alla med i de gemensamma lösningarna. Anslutningsgraden i Stockholms stift för IT-plattformen är idag 2021 86 procent och för telefoniplattformen 98 procent.

  Nya molntjänster för ökad mobilitet

  Telefoniplattformen har förändrats drastiskt och moderniserats. Idag 2021 ändrar IT-plattformen skepnad till en modernare lösning. Med Microsoft 365 och molntjänster för lagring av data ökar vi vår tillgänglighet och mobilitet. Vi får moderna verktyg med Teams för gruppkommunikation, Planner för grupplanering och Flow för automatiserade flöden för att nämna några.

  Fler gemensamma system

  Vi har gemensamma system för kyrkobokföring genom Kbok, Kyrksam för grupphantering. Våren 2021 introducerades Svenska kyrkans nya utbildningsportal och eventsystemet Trippus. Svenska kyrkans gemensamma dokumenthanteringssystem och e-arkiv har under de senaste åren rullats ut till dem som vill ansluta sig och med detta digitala handlingar till förtroendevalda. Även här en ökad tillgänglighet genom mobilitet.

  Inom ekonomi och lön har GAS – gemensamt administrativt stöd utvecklats och med detta servicebyråverksamheter. Stockholms stift byggde upp en servicebyrå som sedan avvecklades till förmån för andra servicebyråer i andra stift som våra församlingar erbjöds att ansluta sig till istället.

  Nytt beslutsstödsystem kan erbjudas 2022

  I Stockholms stift pågår också ett pilotprojekt kring ett beslutsstödsystem. Tanken är att skapa ett förenklat flöde för målstyrning och verksamhetsuppföljning samt ekonomisk uppföljning. Först ut i piloten är stiftskansliet och sedan är tanken att genomföra piloter i några församlingar och pastorat. Förhoppningen är att kunna börja erbjuda detta till stiftets församlingar under 2022.

  Stockholms stift har sedan 2009 varit en aktiv röst inom Svenska kyrkans gemensamma utveckling av administrativa stödfunktioner. Stockholms stift har en representant i Svenska kyrkans taktiska grupp för administrativ samverkan, Mattias Lindberg som också är ordförande för gruppen, se kontaktruta till höger.

  Redaktör
  Björn Ericsson, Häftstiftet
  Innehållsansvarig
  Mattias Lindberg, Häftstiftet
  Uppdaterad
  2022-05-21
  X
  Dokumentid: 737901- Webid: 28950 - Unitid: 14