Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Statistik

  Statistik via lokalbokningssystemet

  Sedan 2019/2020 pågår en försöksverksamhet att använda lokalbokning för att löpande samla in statistik och följa verksamheten året runt. Från och med årsskiftet 2021/2022 ska alla församlingar och pastorat gå över till löpande rapportering av verksamhetsstatistik.

  Från och med den 1 januari 2022 övergår alla församlingar och pastorat i Svenska kyrkan till löpande rapportering av verksamhetsstatistik enligt kyrkostyrelsens beslut. Läs mer om övergången här. 

  Under 2020-2021 har omkring 200 församlingar och pastorat deltagit i en försöksverksamhet där de rapporterat viss verksamhetsstatistik löpande via sina digitala bokningssystem. Det är denna försöksverksamhet som nu permanentas.

  De lokalbokningssystem som använts kommer från leverantörerna

  • Eniac Data; Aveny bokning
  • Samfundssystem; FAS bokning
  • M & V Software OY; Katrina.
  • Samfundssystem: LabOra Medarbetaren ​

  Fördelarna med löpande statistikrapportering är flera, inte minst att större församlingar och pastorat snabbare kan se och följa upp förändringar i verksamheten, eftersom det går att följa den varje vecka och ta ut rapporter när som helst under året.

  Den rutin som gäller för församlingar och pastorat som idag inte deltar i försöksverksamheten, är att rapportera in statistiken efterföljande år via ett webbformulär, under perioden januari till mars. Statistiken publiceras i maj. Denna årliga rutin kommer att upphöra när nya rutiner för löpande statistikrapportering tas i bruk i hela Svenska kyrkan vid årsskiftet 2021/2022.​

  Du får ut mer av statistiken

  Det nya systemet kräver samma arbetsinsats som tidigare, men arbetet sprids över hela året. Eftersom den egna statistiken finns lättillgänglig och visualiseras löpande ökar användbarheten, men också kvaliteten. I rutinen för löpande statistikrapportering ingår att en gång i månaden, senast den 20:e i efterföljande månad, ha stämt av att alla uppgifter är korrekt inrapporterade.   

  Utnyttja lokalerna effektivt

  Statistiken kan ge svar på många frågor:

  • Vilka gudstjänster samlar flest gudstjänstfirare?
  • Vad händer i barn- och ungdomsverksamheten över året?
  • Använder vi lokalerna rätt?
  • Är det någon verksamhet som håller på att växa ur sina lokaler?
  • Kan de byta lokaler med någon annan?

  Finland använder systemet sedan 2017 

  I Finland har den Evangelisk-lutherska kyrkan gått över till det nya systemet sedan 2017. Där samlas verksamhetsstatistiken in löpande under året via lokalbokningssystemet eller webbgränssnitt.

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Patrik Svensson, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-04-12
  X
  Dokumentid: 1468333- Webid: 37027 - Unitid: 2147483415