Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Statistik

  Statistik via lokalbokningssystemet

  Använd lokalbokning för att löpande samla in statistik och följa verksamheten året runt.

  Detta blir möjligt från årsskiftet 2019/2020 för de församlingar och pastorat som arbetar med lokalbokningssystem från leverantörerna

  • Eniac Data; Aveny bokning
  • LJ System; FAS bokning
  • M & V Software OY; Katrina.
  • Vitec Agrando AB: LabOra Medarbetaren (kommer att tas fram under 2020) ​

  Fördelarna är flera. Inte minst större församlingar och pastorat kan snabbare följa upp och se förändringar i verksamheten, eftersom det går att följa den varje vecka och ta ut rapporter när som helst under året.

  Utnyttja lokalerna effektivt

  Statistiken kan ge svar på många frågor:

  • Vilka gudstjänster samlar flest gudstjänstfirare?
  • Vad händer i barn- och ungdomsverksamheten över året?
  • Använder vi lokalerna rätt?
  • Är det någon verksamhet som håller på att växa ur sina lokaler?
  • Kan de byta lokaler med någon annan?

  Idag rapporteras statistiken in först efterföljande år via ett webbformulär, under perioden januari till mars, och publiceras i maj.

  Finland använder systemet sedan 2017 

  I Finland har den Evangelisk-lutherska kyrkan gått över till det nya systemet sedan 2017. Där samlas verksamhetsstatistiken in löpande under året via lokalbokningssystemet eller webbgränssnitt.

  Nu erbjuds samma lösning för de församlingar i Svenska kyrkan som vill byta till insamling via sitt digitala lokalbokningssystem. Övergången måste dock ske 1 januari 2020 så att hela årets verksamhet samlas in via lokalbokningssystemet.

  Du får ut mer av statistiken

  Det nya systemet kräver samma arbetsinsats som tidigare, men arbetet sprids över hela året.

  Eftersom den egna statistiken finns lättillgänglig och visualiseras löpande ökar användbarheten, men också kvaliteten. Den som väljer löpande rapportering ska en gång i månaden, senast den 20:e i efterföljande månad, ha stämt av att alla uppgifter är korrekt införda i lokalbokningssystemet.

  Mer information får du från din leverantör av lokalbokningssystem.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Patrik Svensson, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2019-11-29
  X
  Dokumentid: 1468333- Webid: 37027 - Unitid: 2147483415