Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Statistik

  Registrering och rapportering av verksamhetsstatistik

  Här beskriver vi hur du räknar, registrerar och rapporterar din församlings verksamhetsstatistik.

  Alla Svenska kyrkans församlingar är medskapare till den statistik som presenteras i Svenska kyrkans statistikdatabas – den så kallade kyrkostatistiken. Det innebär att respektive församling är ytterst ansvarig för att de uppgifter som lämnas också stämmer.  

  Ibland uppstår tolkningsfrågor kring vad som ska räknas och inte. I sådana fall är det alltid församlingarna som har sista ordet i en bedömning. ​

  Vem gör vad?  

  Ni bestämmer själva hur ni vill lägga upp arbetet, men din församling, och i förlängningen din kyrkoherde, är ansvarig för att det sker. Vi rekommenderar därför att ni delar upp arbetet på de personer som har arbetat med respektive område. Den som planerar barn- och ungdomsverksamheten är förmodligen bäst lämpad att räkna hur många ledare hen haft i sin verksamhet, medan personen som leder det diakonala arbetet är den som kan ge bäst bild av hur det sett ut med till exempel hembesök och ekonomiska bidrag till hushåll.  

  Vi rekommenderar att ni samlas i ett uppstartsmöte och tillsammans går igenom syftet, gör en tidplan, ser över stödmaterialet och tar upp eventuella frågor. Gå också gemensamt igenom informationen på sidan Generella principer – läs detta innan ni börjar. ​ ​

  Ytterligare hjälp

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Patrik Svensson, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2020-01-07
  X
  Dokumentid: 1471757- Webid: 37027 - Unitid: 2147483415