Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Statistik

  Övergång till löpande rapportering av statistik

  Kyrkostyrelsen har fattat beslut om att Svenska kyrkan från och med den 1 januari 2022 ska övergå till att rapportera verksamhetsstatistik löpande, istället för en gång per år. Det blir också vissa förändringar av statistikkategorierna.

   

   

  För att Svenska kyrkans alla nivåer ska kunna fatta bra beslut behövs aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om vår verksamhet. En positiv vinst med övergången till löpande statistikrapportering är att du som kyrkoherde eller chef kommer att ha tillgång till verksamhetsstatistik tidigare och kunna se utvecklingen för din församling eller ditt pastorat redan under innevarande år.   

   

  Nya verktyg och rapporteringsrutiner

  För att underlätta för församlingar och pastorat har nya verktyg för att rapportera och visa statistikuppgifter utvecklats. Redan nu kan du få tillgång till verktyg för att visualisera och analysera verksamhetsstatistik och ekonomiuppgifter för din församling eller ditt pastorat.

  Verktyget är kostnadsfritt, men för församlingar och pastorat som inte är anslutna till Kyrknätets kontoadministration kan det tillkomma en mindre kostnad per användare som behöver en ny kontotyp. ​

  Om församlingen använder ett digitalt bokningssystem kommer många statistikuppgifter som rapporteras in i det systemet kunna föras över direkt till vår statistikdatabas. Läs mer om rapportering via bokningssystemen här

  Församlingar och pastorat som inte använder ett digitalt bokningssystem kommer erbjudas en app där uppgifter kan matas in.

  Mer än 200 församlingar har redan börjat använda den nya rutinen att rapportera verksamhetsstatistik löpande.

  Nya och ändrade statistikkategorier    

  Coronapandemin har påverkat Svenska kyrkans verksamhet på många sätt, och därför har nya statistikkategorier tillkommit. Från och med den 1 januari 2021 räknas digitala gudstjänster och konserter som en egen statistikkategori. Läs mer om detta här.

  Från och med den 1 januari 2022 blir det ytterligare några förändringar: 

  Gudstjänst/Mässa med inriktning mot alla åldrar/små och stora kommer inte längre utgöra egna statistikkategorier. Istället ska det för alla typer av gudstjänster rapporteras hur många av det totala antalet gudstjänstdeltagare som är barn 0-15 år.  

  Antal skolklasser som besökts i den uppsökande verksamheten försvinner som statistikkategori men antal besök som gjorts på skolor och förskolor ska fortfarande rapporteras.  

  Öppna samtal om kristen tro och andlighet tillkommer som statistikkategori från och med 2022. 

  Här kan du ladda ned de nya bestämmelserna om statistik, SvKB 2020:13 (nytt fönster)

  ​Vad ska församlingar och pastorat göra?     

  Beställ det nya visualiserings- och analysverktyget redan nu, för att du redan i år ska få nytta av det när du planerar och följer upp din verksamhet. Just nu kan du hitta uppgifter tom verksamhetsåret 2019 i systemet. 2020 års statistik publiceras i maj.  

  Du beställer verktyget här.

  Du som är kyrkoherde eller församlingsherde behöver också redan nu börja planera för hur du och dina medarbetare ska arbeta, för att dra bästa nytta av löpande insamling av statistik och få en smidig start.

  Redan i år har omkring 200 församlingar och pastorat börjat rapportera enligt ny rutin. Erfarenheterna från denna försöksverksamhet visar, att det är viktigt att församlingens/pastoratets ledning stödjer medarbetarna i övergången till en ny rutin. 

  Samma arbete ska utföras av dina medarbetare som idag, men på ett nytt sätt. I likhet med tidigare är det viktigt att de medarbetare som ska rapportera statistik får enkel och lättillgänglig information om vad och hur de ska rapportera, och det behöver finnas en medarbetare som får ansvaret för att en gång per månad kvalitetssäkra att allt har rapporterats in. 

  Kyrkokansliet kommer att bistå i arbetet med att stärka personalen i detta, genom att erbjuda lättillgänglig information och svar på vanliga frågor via statistiksidorna på intranätet. 

  Här kan du läsa mer om vad församlingar och pastorat kan göra för att förbereda sig. 

  ​Ta chansen att påverka   

  Församlingar och pastorat är välkomna att anmäla intresse för medverkan i referensgruppen till det projekt som utvecklar de nya vertygen för att rapportera och följa upp statistik. Här finns det möjlighet att påverka och föra fram önskemål. 

  När referensgruppen sätts samman eftersträvas representation från stora och små församlingar från olika delar av landet, och deltagare i olika åldrar från olika yrkeskategorier. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lena Sjöberg, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-06-15
  X
  Dokumentid: 1538561- Webid: 37027 - Unitid: 2147483415