Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Statistik

  Kyrkbussar

  Kyrkokansliet arbetar sedan 2013 avdelningsövergripande med enkätundersökningar. Dessa undersökningar går under namnet Kyrkbussar.

  Årligen genomförs en undersökning som riktar sig till ett mer allmänt befolkningsunderlag. Den kan handla om hur Svenska kyrkans medlemmar, befolkningen som helhet eller olika segment av befolkningen (unga, föräldrar, givare etc.) ställer sig till olika frågor.

  Sedan hösten 2014 genomförs även en årlig inomkyrklig enkätundersökning som riktar sig till kyrkoherdar, medarbetare, förtroendevalda och frivilliga inom Svenska kyrkan. Syftet med undersökningen är som regel antingen att få bättre kunskap inför beslut i någon fråga eller att utvärdera en verksamhet av något slag.

  Genom samordning av såväl insamling som rapportering förbättras när- och omvärldsbevakningen och den kan ge en större nytta på olika nivåer i organisationen. Vidare minimeras antalet enkäter som skickas ut till församlingarna. Dessutom har vi möjlighet att bli bärare av varandras kunskap på ett mer tydligt sätt.  

  På denna sida kan du ta del av resultatet från dessa undersökningar.

  Resultatrapporter, Kyrkbussar 2019
  (årlig enkät riktad till ett urval av befolkningen)

   

  Resultatrapporter, Kyrkbussar
  (årlig enkät riktad till ett urval av befolkningen)

  Redaktör och innehållsansvarig
  Peter Brandberg, Kyrkokansliet i Uppsala
  Uppdaterad
  2020-06-10
  X
  Dokumentid: 856418- Webid: 37027 - Unitid: 2147483415