Dölj bild

Skara stift

Spår 9: En uppgift för alla

Teologisk fördjupning

Det finns en uppgift just för dig

Amanda Carlshamre ger en teologisk fördjupning kring att låta barnen komma fram och se ungdomar växa. Här ges möjlighet till fördjupning, att ge ungdomar och barn nya uppgifter och nya platser i kyrkan. 
Amanda Carlshamre var förbundsordförande i Svenska Kyrkans Unga 2013-2017.

Ämnesfördjupning

Panelsamtal - en uppgift för alla

Under panelsamtalet diskuterar barn och ungdomar hur det är att vara ung i kyrkan. Personer med olika ideella uppdrag möts i ett samtal om att våga ta plats och se möjligheter att växa i kyrkan. Samtalet leds av Ida Berggren och Matilda Halldén. 
Ida Berggren är ordförande och Matilda Halldén är vice ordförande för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift.

 

Tillämpning/konkretion

Barn i kyrkan - viktiga medarbetare

I Kyrkoordningen står det "Kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet". Barnen är en del av församlingen, bärare av tro och andlighet som vi alla behöver ta del av. De behöver ges utrymme att vara med och tas i anspråk på samma sätt som vuxna. Barn vill använda alla sina sinnen för att förstå och uttrycka sig och tycker ofta att högmässan blir tråkig om man "bara" får sitta och lyssna. I arbetet med barnkyrkvärdar i Strängnäs vill vi dela alla gudstjänster med barnen och låta dem vara aktiva och delaktiga, vilket är berikande för alla. Birgitta Rubenson berättar om arbetet med barnkyrkvärdar.
Birgitta Rubenson är kyrkvärd i Strängnäs domkyrkoförsamling

 

 

 

Redaktör och innehållsansvarig
Anna Theander, Skara stift
Uppdaterad
2017-12-08 15:17
X
Dokumentid: 1369868- Webid: 29142 - Unitid: 4