Dölj bild

Skara stift

Spår 7: Gudstjänst

Gudstjänsten är för församlingen. Den kan firas som en helgmålsbön, en andakt i barngruppen eller på äldreboendet, som en morgonbön, som söndagens mässa - eller i något annat sammanhang. Gudstjänst inbjuder till och möjliggör delaktighet. Hur ger vi plats och hur tar vi plats?

Teologisk fördjupning

Inför Guds ansikte - på lek och allvar

Teologin i kyrkohandboken ryms inom Svenska kyrkans tro och lära. Men vissa formuleringar i texterna har påverkats av teologiska strömningar från såväl kyrkans historia som i nutid. Vi tittar närmare på några exempel tillsammans med Carl Sjögren.
Carl Sjögren är domprost i Skara och deltog i det nationella handboksarbetet 2013-2016.

Ämnesfördjupning

Här är rymlig plats

"Välkommen! Kom som du är!" säger vi. "Här finns plats för alla. Gud är mitt ibland oss." Men vad menar vi med det? Hur hjälper vi varandra att skapa en levande och generös gudstjänst? Hur skapar vi rymlig plats för varandra? Hur möjliggör vi synlig och mer osynlig delaktighet i gudstjänsten? Hur skapar vi en balans mellan att vara och att göra? Hur öppnar vi för det gudomliga tilltalet? Ett seminarium som Carina Sundberg leder. 
Carina Sundberg är stiftsadjunkt i Linköpings stift.

 

Tillämpning/konkretion

Att leda andakter

I många sammanhang i våra församlingar behöver vi leda andakter. Det kan vara i olika grupper, i kyrkorådet, ja, fler och fler ideella kommer att leda helgmålsböner - eller andakter på äldreboenden i vårt stift. Vad är en andakt och vad syftar den till? Vad får jag göra och vad måste en präst göra? Finns det saker som måste vara med i en andakt? I detta seminarium får du redskap för att bli trygg i en roll som andaktsledare. Seminariet leds av Anna Sophia Bonde.
Anna Sophia Bonde är präst och lärare vid Helsjöns folkhögskola. ​

Redaktör och innehållsansvarig
Anna Theander, Skara stift
Uppdaterad
2017-12-08 15:10
X
Dokumentid: 1369631- Webid: 29142 - Unitid: 4