Dölj bild

Skara stift

Spår 5: Kultur

Med avstamp i kulturen och utifrån olika kulturella infallsvinklar funderar vi över vad Gud vill säga oss, över vår kreativitet och hur bibelns berättelser lever vidare och kastar nytt ljus över tillvaron.

Teologisk fördjupning

Återspegling

Utifrån teologiska infallsvinklar reflekterar Åke Bonnier om kultur som Gudstilltal där kulturuttryck låter oss ana Guds kärleks mysterium, uttryckt i skapelsens innersta kärna och sprakande mångfald. Här inspireras vi också till att se kreativiteten hos oss själva och andra som ett utflöde av en generös Gud.
Åke Bonnier är biskop i Skara stift.

Ämnesfördjupning

Bibeln lever i populärkulturen

Det sägs att vi lever i det mest ickereligiösa och avkristnade landet i världen. Att den andliga kreativiteten är mindre bland dagens svenskar. Det är troligtvis en helt felaktig beskrivning av verkligheten.  Existentiella frågor ställs, diskuteras och bearbetas nu troligtvis mer än någonsin. Till vår hjälp i detta arbete så behöver vi den visdom som våra föregångare lämnat efter sig. Denna kommer till oss i berättelser som traderats genom generationerna. Bibelns berättelser lever vidare i dagens populärkultur.  I filmer och i tv-serier. Populärkulturen är idag den del av kulturen som är bäst på att förmedla Bibelns budskap. Med hjälp av rikliga mängder filmexempel och bilder ur de senast decenniernas populära filmer och TV-serier ser vi, tillsammans med Fredrik Holmberg, hur Bibelns berättelser och etik fortsätter att användas av de uppväxande generationerna. 
Fredrik Holmberg arbetar med film- och medieundervisning vid Filmpedagogerna.

 

Tillämpning/konkretion

En bokcirkel om DIG

En bokcirkel handlar om Irland, Bangladesh, om LittleBee, om våra grannar, om läsaren, alltså om DIG! Att läsa skönlitteratur är ett sätt att få en indiskret inblick i hur vi människor har det. Det är som vi och inte som vi. Det jag lägger märke till i berättelsen och det jag skulle vilja fråga henne jag möter i boken behöver formuleras för att kunna greppa det bättre. Det gör vi tillsammans. Vi försöker också kasta bibelns ljus över det som händer. Seminariet leds av Willem-Jan Fens och Petra Hiort af Ornäs.
Willem-Jan Fens är kyrkoherde och Petra Hjort af Ornäs är ideell medarbetare, båda verksamma i Mariestad.

 

 

 

Redaktör och innehållsansvarig
Anna Theander, Skara stift
Uppdaterad
2017-12-08 15:06
X
Dokumentid: 1369515- Webid: 29142 - Unitid: 4