Dölj bild

Skara stift

Spår 4: Internationellt

Om dialog och internationellt arbete, om förutsättningar och om att göra skillnad handlar det i spåret Internationellt.

Teologisk fördjupning

Teologiska hjulet

Svenska kyrkan är både en evangelisk-luthersk kyrka och en professionell utvecklings- och humanitär aktör. Gud sänder oss tillsammans i den världsvida kyrkan med uppdraget att värna skapelsen, försvara människovärdet, dela evangelium och leva i tron, hoppet och kärleken. Som ett fundament för Svenska kyrkans arbete ligger det teologiska dokumentet som bland annat säger ”Tro och handling hänger samman och ska leda till förändring”. Vad händer då när mänskliga rättigheter inte uppfylls? Vilket ansvar har vi och vad gör vi som kyrka då? Nicklas Fahlgren och Urban Jorméus leder seminariet.
Nicklas Fahlgren och Urban Jorméus arbetar båda vid Internationella avdelningen på Kyrkokansliet i Uppsala.

 

Ämnesfördjupning

Ekumeniska följeslagarprogrammet

Hur påverkar ockupation och konflikt människors vardag? Hur är fred möjligt i Israel och Palestina? Yvonne Dahlin har under tre månader träffat människor och organisationer som verkar för en fredlig lösning av konflikten och delar med sig av sina erfarenheter.
Yvonne Dahlin har nyligen varit ekumenisk följeslagare i Palestina och Israel. 

 

Tillämpning/konkretion

Förändra på din egen plats

Går det att förändra världen till en mer rättvis och solidarisk plats? Ageravolontärerna är unga vuxna som jobbar med globala frågor i sitt lokala sammanhang och tror på att detta är möjligt. Här blir det ett seminarium med övningar och samtal om världen, medmänniskor och rättvisa samt hållbarhet som kommer att ge dig inspiration och energi till att vilja engagera dig för en bättre värld. Vi kan alla göra skillnad för någon!
Veronica Pålsson är ageravolontär

 

Redaktör och innehållsansvarig
Anna Theander, Skara stift
Uppdaterad
2017-12-08 15:05
X
Dokumentid: 1369494- Webid: 29142 - Unitid: 4