Dölj bild

Skara stift

Spår 3: Integration

Om sammanhållning och gemenskap, kommunikation och nya upptäckter handlar det i spåret Integration. Vi får också tillfälle till nya upptäckter genom tidigare erfarenheter.

Teologisk fördjupning

Bibel och betong

Vad händer när en bibeltext landar i det som för oss är nytt och okänt? Kanske öppnar sig dimensioner och djup som vi inte trodde fanns. Med de erfarenheter vi har söker vi efter nya upptäckter i gamla texter. Dessutom går vi en sväng på vattnet för att se om det bär... Med Henrik Törnqvist.
Henrik Törnqvist är kyrkoherde i Bergsjöns församling.

 

Ämnesfördjupning

Organisera ditt lokalsamhälle

Hur skapar vi sammanhållning och gemenskap i våra lokalsamhällen?  Alex Bengtsson från Tillsammansskapet berättar om lokalsamhällesorganisering och hur denna kan motverka splittring i samhället. 
Alex Bengtsson är koordinator för Förbundet Tillsammansskapet som genom organisering verkar för en rättvis och jämlik värld. 

Tillämpning/konkretion

Kommunikation som skapar förändring

Den interreligiösa ungdomsgruppen Faith to faith från Falköping talar om kommunikation och gemenskap som ett verktyg att jobba mot radikalisering och utanförskap. Molly Svensson och ungdomar från gruppen leder seminariet.
Molly Svensson är diakoniassistent i Falköpings pastorat.

​ 

 

Redaktör och innehållsansvarig
Anna Theander, Skara stift
Uppdaterad
2017-12-08 13:12
X
Dokumentid: 1369484- Webid: 29142 - Unitid: 4