Dölj bild

Skara stift

Spår 2: Diakoni

Diakoni ingår i kyrkans huvuduppgift och är ett uppdrag för alla. Med olika infallsvinklar tittar vi närmare på den diakonala uppgiften och låter oss inspireras.

Teologisk fördjupning

Sociala utmaningar - diakonal strategi

Marika Markovits ger en överblick av de sociala utmaningarna i Sverige och vilka vägval det ställer Svenska kyrkans diakonala arbete inför. Vilken roll kan kyrkan ta i dessa samhällsutmaningar?
Marika Markovits är direktor för Stockholms Stadsmission och präst. Marika har stor erfarenhet av att arbeta i samverkan med socialtjänst, skola, polis och barn- och ungdomspsykiatrin. Marika har arbetat inom Stadsmissionen sedan 2003 och som direktor sedan 2004.

Ämnesfördjupning

Vad ser du, Jeremia?

Kyrkan har ett profetiskt uppdrag. Men vad menar vi med det? Och hur skulle det kunna uttryckas i den tid vi lever? Marie Fritzon leder detta seminarium.
Marie Fritzson är diakon i Borås.

Tillämpning/konkretion

Diakonihuset Planeten - en plats att växa på

Här får du veta hur det att vara på Planeten i Skara - som gäst och som volontär - och vad som görs där. Stina Järvinen berättar tillsammans med några av volontärerna.
Stina Järvinen är diakon och verksamhetsledare för Diakonihuset Planeten, en diakonal mötesplats och frivilligcentrum i centrala Skara.

 

 

 

Redaktör och innehållsansvarig
Anna Theander, Skara stift
Uppdaterad
2017-12-08 13:02
X
Dokumentid: 1369469- Webid: 29142 - Unitid: 4